آکاایران: روزنامه وقایع اتفاقیه - نیلوفر سعادتی، مشاور: خانواده محل اولیه تکوین شخصیت کودک و زمینه ساز تحول و تکامل بعدی او است. خانواده تمام دنیای کودک است، هیچ کس به اندازه افرادی که کودک واقعا به آنها احساس تعلق دارد برای او قدرتمند، عالی یا حقیقی نیستند. از این حیث، حضور مستمر هر دو والد در خانواده و مشارکت فعالانه آنها در قبول مسئولیت های معین و فراهم نمودن شرایط جهت رشد و پرورش کودک بسیار حائزاهمیت است. اگر حضور یکی از والدین در اثر طلاق، مرگ و... در خانواده قطع شود، آثار بسیار زیانبار و عمیقی بر ذهن و روان کودکان باقی می گذارد.

چه آسیب هایی بچه های طلاق را تهدید می کند؟

ارتباط عاطفی والد- کودک در مراحل اولیه زندگی اثر اجتناب ناپذیری دارد، به نحوی که بسیاری از اختلالات دوران بزرگسالی ریشه در دوران کودکی دارند؛ لذا هرگونه اتفاق منفی از قبیل غفلت مکرر از کودک، طرد واقعی، خشونت فیزیکی و... می تواند آثار غیر قابل جبرانی ایجاد نماید. بزرگ ترین ترس کودکان از این است وقتی که به محبت پدر و مادر نیاز دارند، والدین آنها را ترک کنند و تنها بگذارند. طلاق همه اعضای خانواده را دچار اضطراب می کند ولی برای فرزندان ناگوارتر است.

وقتی موقعیت کودک به خطر بیفتد، او دچار ترس و اضطراب می شود چون موقعیت ثابتی ندارد. والدی که درگیر طلاق شده است، خواسته یا ناخواسته زمینه های اختلالات اضطرابی را در دختران و پسران ایجاد می کند چون خودش در موقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند تصمیم بگیرد و این ناتوانی در تصمیم گیری عینا به فرزندان منتقل می شود. باید در نظر داشته باشیم که یادگیری مشاهده ای است. وقتی فرزند موقعیت ثابتی نداشته و امنیت و شرایط زندگی اش به خطر افتاده باشد، عصیان گری را یاد می گیرد.
 
 

آکاایران: با کودکان در مورد طلاق، منصفانه صحبت کنید


رابطه آسیب های ناشی از طلاق والدین با جنسیت و سن  فرزندان

مطالعات نشان می دهند واکنش پسران در برابر طلاق والدین شدیدتر و عمیق تر از دختران است؛ شاید به این دلیل که در دختران قابلیت انعطاف پذیری بیشتر و سازگاری بیشتری نسبت به پسران وجود دارد. پسران پس از طلاق والدین به لحاظ تحصیلی و هویت جنسی و همچنین واکنش های روانی، واکنش های به مراتب شدیدتری را نسبت به دختران نشان می دهد. احساس غم و افسردگی در پسران جای خود را به احساس پرخاشگری و خشونت می دهد و بیشتر جلوه های اجتماعی پیدا می کنند. پس درنتیجه، اثرهای طلاق بر جنسیت و مرحله رشدی کودک به لحاظ سنی تأثیر دارد به نحوی که هر چقدر میزان رشد سنی کودک کمتر باشد، اثرات منفی بیشتری از خود بر جای می گذارد.
 
کودکان در مرحله پیش دبستانی نسبت به کودکان سنین مدرسه و پس از آن، بیشتر از طلاق والدین آسیب می بینند؛ البته متغیرهایی از قبیل میزان حمایت اجتماعی از کودک، حمایت عاطفی والدین از کودک و... در میزان عوارض پس از طلاق نقش دارند. تحقیقات نشان می دهند پسرانی که به دور از پدر خود زندگی می کنند، هویت مردانه آنان، شجاعت، رفتار مردانه شان نسبت به کودکان پسری که با هر دو والد زندگی می کنند، کمتر بوده است.

نمود آثار و نتایج طلاق در فرزندان

حسادت، سوءظن و سماجت، وحشت از زندگی، بدبینی به پدر و مادر، کمبودهای عاطفی، بلاتکلیفی، ترس از طردشدگی و تنها ماندن، احساس گناه، غم و اندوه و درنهایت افسردگی، ایجاد زمینه های از اضطراب، پرخاشگری و از کوره در رفتن که در زیر برخی از آنها شرح داده می شود:

 ترس از طردشدگی و تنها ماندن: کودکان طلاق ممکن است احساس تنهایی کنند و دلشان برای والدینی که از آنها جدا شده اند، تنگ شود. معمولا والدینی که در کنار کودکان می مانند، آن قدر گرفتار مشکلات خود هستند که به فرزندشان نمی رسند. پس از طلاق کودک متوجه می شود که یکی از والدین دیگر در خانه نیست و از این می ترسد که دیگری نیز ناپدید شود و او را تنها بگذارد. کودکان طلاق ممکن است احساس طردشدگی کنند. یادمان باشد کودکان خود را در مرکز جهان می دانند و بنابراین هر اتفاقی که روی دهد به نحوی به آنها مربوط می شود.

 احساس گناه: کودکان ممکن است به این نتیجه برسند که در طلاق والدین، مقصر هستند و به خاطر حرفی که زده اند یا کاری که انجام داده اند این اتفاق روی داده است و بنابراین احساس گناه و شرمندگی می کنند. حتی نوجوانان پرخاشگر نیز ممکن است به این باور برسند که رفتار آنها در طلاق والدین نقش داشته است.

 غم و اندوه و درنهایت افسردگی: افسردگی از تأثیرات مستقیم طلاق محسوب می شود و درواقع یک تأثیر ثانوی است که به دنبال اندوه، احساس تنهایی و طردشدگی به وجود می آید. افسردگی نشانه آن است که کودکان حمایت کافی برای رویارویی با مسئله طلاق دریافت نکرده اند. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، از دیگر موارد شایع پس از وقوع طلاق والدین است. این کودکان احساس لذت کمتری نسبت به زندگی داشته و درک کمتری از زندگی روزمره خود دارند. این افسردگی خود را به شکل خستگی و بی اشتهایی نشان می دهد یا حسادت و سوءظن نسبت به همسالان خود! از سوی دیگر، پس از طلاق، کودکان و نوجوانان دچار نابسامانی و دربه دری می شوند زیرا مجبورند گاهی نزد پدر باشند و گاه نزد مادر. حتی گاه شبیه به یک عروسک نزد افراد مختلف اقوام حضور داشته باشند و این جابه جایی های مداوم، آزاردهنده است و سبب می شود کودک نتواند به ثبات تربیتی و فرهنگی دست یابد و احساس امنیت و هویت کند. کودکان طلاق به شدت احساس اندوه و استیصال می کنند و اعتقاد دارند که دیگر عضوی از یک خانواده نیستند. درواقع، احساس کودکان طلاق مشابه احساس کودکانی است که والدین خود را بر اثر بیماری یا تصادف از دست داده اند.

 به وجودآوردن زمینه های اضطراب: در نوجوانان حالتی شبیه به احساس ترس، نگرانی و تشویش به وجود می آید. در این بیماری، علائم بیم از آینده در رفتار نوجوانان مشهود است. نوجوان با توجه به سستی مبانی خانواده از تفکر در مورد برنامه ریزی مدون برای حرکت های دسته جمعی و گروهی وحشت دارد. کودکان طلاق ممکن است احساس اضطراب کنند و خود را تحت فشار ببینند؛ به عنوان مثال احتمال دارد آنها وظایف بیشتری را در خانه برعهده بگیرند. طلاق با خود حس عدم امنیت را در کودکان می پروراند. پس از طلاق، برخی از بچه ها از حس عمیق ناتوانی رنج می برند. بچه های کوچک تر گاه فکر می کنند که والدین در فکر ترک آنها هستند و این حس ناامنی آنها را تشدید می کند. درگیری والدین نیز استرس و اضطراب بچه ها را شدت می بخشد. امکان دارد که عوارض فیزیکی از جمله سردرد، درد معده و ... در کودکان نمایان شود.

 پرخاشگری و از کوره دررفتن: پرخاشگری نتیجه محرومیت های مداوم از مهر و محبت پدری است. در این نوع بیماری چون فرزندان امکان مذاکره حضوری و مستقیم و متقابل با پدر و مادر خود را نمی یابد و از طرفی سؤال های خود را بی جواب می بیند، روحیه عصیان و پرخاشگری در او به وجود می آید. رفتارهای پرخاشگرانه در اعمال و گفتار نوجوانانی که خانواده های آنان از همدیگر جدا شده اند، کاملا مشهود است. خشم احساسی متداول در میان کودکان طلاق است که در اثر عدم درک یا پذیرش این مسئله روی می دهد. کودکان گاهی خشم خود را نشان نمی دهند. خشم کودکان زمانی رواج پیدا می کند که دلایل طلاق روشن نباشد.
 
در این مواقع، کودکان به خاطر آنچه از نظر آنها «غیرضروری» است از والدین خود می رنجند. در پسرها بیشترین واکنش رفتاری پرخاشگری و احساس خشم وجود دارد. در آنها پس از طلاق والدین، نوعی تعارض پدیدار می شود به این معنا که از یک سو از نبود پدر احساس دلتنگی می کنند و از سوی دیگر، زمانی که از جانب پدر جهت ملاقات با او درخواستی صورت می پذیرد، آنها از برآورده کردن این درخواست ممکن است، اجتناب کنند، در چنین شرایطی است که فرد دچار تعارض رفتاری می شود زیرا نسبت به پدر خود احساس ناامنی خواهند داشت. این رفتار در دختران بیشتر به شکل نشان دادن رفتارهای بزرگ تر از سن خود و مراقبت بیش از حد در رفتار خود و نوعی کمال طلبی منفی این حس خودش را نشان می دهد. دختران طلاق متناسب با سن تقویمی خود، ممکن است رفتار نکنند این مسئله سبب می شود نتوانند شادابی و نشاط متناسب با سن خود را داشته باشند.

راهکار چیست؟

اول از همه توجه داشته باشید که این تأثیرات تا چه حد ناشی از طرز تفکر فرزند شما در مورد خودش، والدین و طلاق است. به همین دلیل شما باید با کودکان در مورد طلاق حرف بزنید و از میزان تأثیرات منفی آن بکاهید. پدر و مادر چنین فرزندانی لازم است که حقیقت طلاق را به شکل منصفانه و درست برای فرزندان خود توضیح دهند تا فرزندان دچار اضطراب و احساس گناه و مقصر بودن در این ارتباط نشوند. همچنین والدین باید در چنین شرایطی به فرزندان خود اطمینان بدهند که این اتفاق هرگز منجر به ترک و طرد فرزندان نخواهد شد. همچنین والدین هرگز نباید از فرزند خود به عنوان اهرم فشار یا ابزاری برای انتقام گیری از طرف مقابل خود بهره ببرند. برخی از والدین متأسفانه شروع به تخریب شخصیت و چهره والدی می کنند که فرزند دیگر با او زندگی نمی کند.
 
درد دل کردن های منفی با فرزند و مقصر جلوه دادن والدی که دیگر با فرزند زندگی نمی کند، اقدامی غلط است که در رشد شخصیت و هویت فرزندان، آثار سوئی خواهد گذاشت و فرزند را تا ابد دچار احساس فقدان پدر و مادر نه به صورت فیزیکی بلکه به صورت ذهنی و عاطفی می کند. این امر بدبینی شدید را در فرزند نسبت به والد مقابل یا حتی هر دو والد ایجاد می کند. والدین باید در این شرایط به فرزندان اطمینان بدهند که اگرچه ما بنا به دلایلی از یکدیگر جدا شده ایم و دیگر با هم زندگی نمی کنیم اما هر دوی ما برای همیشه پدر و مادر تو محسوب می شویم و در امر تربیت و حمایت از تو با یکدیگر همکاری خواهیم داشت و در زمینه والد بودن چیزی برای فرزند خود کم نخواهیم گذاشت.
 
این گونه برخورد در فرزند، احساس امنیت ایجاد خواهد کرد و تنها در چنین شرایطی است که می توان از این نوع جدایی با عنوان یک طلاق موفق یاد کرد؛ طلاقی که شاید به نابسامانی در یک زندگی پایان داده و از طرفی رفاه مادی، معنوی و روانی بیشتری برای فرزندان فراهم کرده است. خانواده های طرفین هم نباید به بدگویی و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به والد مقابل بپردازند. حمایت های افراطی از فرزندان طلاق هم می تواند آثار سوء بر جا گذارد.
 
اینکه پس از طلاق برخی از والدین سعی می کنند همه خواسته های فرزندان خود را برآورده کنند، سبب کاهش آستانه تحمل فررندان در برابر ناکامی ها شود که باید مراقب این رفتار نیز بود؛ البته وقتی پای نامادری و ناپدری به میان می آید تحول و پیچیدگی خاصی در زندگی کودکان و نوجوانان به وجود می آید. آشنایی کودک و نوجوان با بستگان جدید، خواهرها، برادرها، دایی ها و عموهای نانتی گرچه گستره ای از دنیای تازه و متفاوت به وجود می آورد ولی اغلب فرزندان در جوار ناپدری و نامادری احساس خوشبختی و شادمانی نمی کنند. گرچه ممکن است زن یا شوهر با همسر جدید خود کاملا خوشبخت باشد. در ایران بیشتر بچه های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق تشکیل می دهند.
 
اکثر قربانیان طلاق که همان کودکان و نوجوانان هستند به مادران خود بیشتر نزدیک هستند تا پدر زیرا پدر جدا شده از مادر با بچه های خود بیشتر مثل یک خویشاوند رفتار می کند تا فرزند، حال آنکه مادر هرگز از کودکش فاصله نمی گیرد و مهر، محبت و احساس مادری را زیر پا نمی گذارد. اجبار و الزام به طلاق را در موارد و شرایط خاصی از زندگی مشترک باید پذیرا بود. براساس قوانین اجتماع، احترام به آزادی های فردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است ولی قبل از هر جدایی به میوه های نارس درخت زندگی بیندیشیم، نگذاریم ناهنجاری های جامعه آنها را مسموم کند.
 
تعجیل در داشتن فرزند در سال های اولیه، خطر زندگی مشترک (سال های اول و دوم اصولا سال های خطر برای زوج های جوان به شمار می رود) که ظاهرا برای تحکیم مبانی خانواده انجام می پذیرد، کاری است که باید با تعمق صورت بگیرد زیرا در صورتی که به علل مختلف یادشده بین زوجین جدایی روی دهد نخستین قربانیان، فرزندانی خواهند بود که از نفاق و تفرقه زوجین به جای مانده اند. پس بیاییم عاقلانه بیندیشیم تا ازدواج با بصیرت و بررسی صورت پذیرد.

بهتر است برای ساماندهی به وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان تک سرپرست که ناگزیرند زیر نظر پدر یا مادر خود زندگی کنند، «واحدهای مشاوره و روان شناسی ویژه طلاق» تشکیل شود تا قبل از صدور حکم پدران و مادران را در اعمال و رفتاری که باید بعد از طلاق با فرزندان خود داشته باشند توجیه کنند. به پدران و مادران باید آموزش داده شود که از بدگویی و بازگویی عیوب و نقایص یکدیگر پیش فرزندان خود (بعد از اجرای حکم طلاق) احتراز نموده و مظلوم نمایی نکنند چون فرزند باید واقعیت جدایی پدر و مادر را به عنوان یک الزام و ضرورت زندگی پذیرا باشد و جایگاه حرمت متقابل پدر و مادر را حفظ کند. تداوم ارتباط و تماس یک روان شناس و مشاوره ویژه طلاق با خانواده فرزندان تک سرپرست برای بررسی و حل مشکلات روانی- اجتماعی در سال های بعد از طلاق ضرورت دیگری است که از معضلات و نارسایی های احتمالی کودکان و نوجوانان جلوگیری می کند.
.

منبع :