آکاایران: تاثیر بودن پدر برروی دختر و پسرش !؟

آکاایران:  تاثیر آکا ایران بودن پدر برروی دختر و پسرش
تحقیقات نشان می دهد: پدران آکا ایران و خوش چهره، صاحب پسران زشت اما دختران دلپذیر می شوند. محققان می گویند؛ فرزندان پسر از آکا ایرانیت چهره پدرانشان چیزی به ارث نمی برند اما درعوض پدران آکا ایران، زیبایی خود را به دخترانشان هدیه می کنند.
روانشناسان دریافته اند؛ در حالی که هر دوی والدین روی آکا ایرانیت و زیبایی فرزندان دخترشان تاثیر می گذارند اما آکا ایرانیت و زیبایی به فرزندان ذکور به ارث نمی رسد.
به علاوه پروفسور دیوید پریت و پروفسور الیزابت کورنول دو روانشناس دانشگاه سنت اندروز، دریافته اند که زیبایی چهره مادر روی آکا ایرانیت فرزند پسرش تاثیری ندارد.
بر اساس این فرضیه، عجیب و غیرمعمول نیست که والدین آکا ایران، صاحب یک دختر دلپذیر و خوش صورت شوند اما از این زیبایی به فرزند پسر آنها چیزی نمی رسد.

.

منبع :