آکاایران: چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت

<>
چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت  -آکاسایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی - جذاب

آکاایران:  

1 – تصور کن که هر روزِ تو مانند روزهای تعطیل است.چنان کن که گویی خلق و خوی روز تعطیل را داری. با این کار تنش ها رخت بر می بندند.

2 – وانمود کن که آرام هستی: ویژگی های فردی آرام را به خود بگیر. بگذار دیگران شما را آرام ببینند. با این کار اندک اندک شخصیتی آرام می یابی.

3 – اثر صندلی ای که به شما تن آسانی می دهد و شما را دچار رخوت نمی سازد ، شگفت انگیز است. صندلی خوب برجان شما اثر می نهد. بهترین انتخاب شما صندلی ای است که پشت شما را حمایت می کند تا راست بنشینید.

4 – دویدن یکی از پادزهرهای مفید در برابر تنش است. نیازی به تمرین ندارد، و تأثیر آن در نخستین دویست مترپدیدار می شود.

5 – به زیبایی بیندیش. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.

6 – آن چه خواب را و در نتیجه آرامش را آشفته می سازد الکل و قهوه است .

7 – انجام برخی تمرین ها گاه مشکل است ؛ اما پیاده روی ، آسان و شادی بخش است. پیاده روی را هر روز تکرار کن.

8 – هر وعده غذا خوردن را با چیزی خام شروع کن: میوه یا سبزی . با چنین کاری آرامش را افزون و غذاها را هماهنگ می سازی.

چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت  -آکاسایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی - جذاب
<>
چگونه می توان لحظاتی آرام و توأم با آسایش داشت  -آکاسایت سرگرمی، تفریحی، مدل لباس، خواندنی، عکس، اس ام اس،آشپزی - جذاب

9 – پا را مرطوب و با روغنی خوب ماساژ بده. از این راه آرامش فرا می رسد.

10 – رانندگی کاری پر تنش است. حتی اگر از رانندگی لذت می بری ، گاهی آن را کنار بگذار. در صندلی عقب بنشین و بگذار در طول سفر آرام یابی.

11 – آنچه در زندگی روزانه بدان می پردازید و اندک ترین چیزی که از آن خود می کنید ، باری است بر شما؛ همین اندک هاست که با تنش همراه اند.

12 – به کاری بپردازید که دست یافتنی است. کارهای دیگر را به دیگران واگذارید.

13 – برای تعالی خویش، نسبت به دیگران مؤدب باشید. پاسخ متقابل که غالباً وجود دارد، چندان مهم نیست. آنچه مهم است احساس خوبی است که به شما دست می دهد.

14 – تفاوت ها را بشناس: تفاوت زیستن و زندگی کردن را.

15 – در سردی آرامش نیست، ساییدن دست ها گرمی را پدید می آورد و در پی گرمی آرامش فرا می رسد.

تبیان

.

منبع :