آکاایران: پشت بازیهای قدیمی که بازی میکردیم، دنیایی از معنا نفهفته است. چه خوب است که معنای بازی ها را بفهمیم و بازی های قدیمی را برای کودکانمان احیا کنیم و از این طریق درس زندگی به آنها بیاموزیم.

✅ لی لی:

تمرین تعادل در زندگی

✅ زوووو:

تمرین روزهای نفس گیر زندگی

✅الاکلنگ:

دیدن بالا و پایین دنیا

✅ سرسره:

تمرین سخت بالا رفتن و راحت پایین آمدن

✅ هفت سنگ:

تمرین نشانه گرفتن به هدف

✅ وسطی:

تمرین همیشه در وسط میدان بودن

✅ گل یا پوچ:

دقت در انتخاب

✅ خاله بازی:

آیین مهمانداری

✅یه قول دو قل:

مشکلات اگر مانند سنگ سخت باشدخ یکی یکی از پس آن برمی آیی

یادش بخیر آن روزها یاد گرفتن زندگی چه ساده بود...

.

منبع : ooma.ir