آکاایران: بهترین اسباب بازی دنیا؟ بدترین اسباب بازی دنیا!

آکاایران: همواره انتخاب اسباب بازی برای والدین کار دشواری است. باید اسباب بازی های مفید کودکتان را بشناسید تا او در آینده از اسباب بازی ها الگوی غلط را برداشت نکند.

محبوب ترین اسباب بازی دنیا:

تاب جزو محبوب ترین اسباب بازی دنیا ست. اسباب بازی ای که  تمام گروه های سنی از بزرگ و کوچک  زن و مرد و  در تمام اقوام ، ملیت ها و یا در دوره های مختلف تاریخی و... به آن علاقه نشان داده اند. بعد از آن حباب بازی از بهترین بازی های دنیا و دستگاه حباب ساز بهترین اسباب بازی پس از تاب است.

بدترین اسباب بازی برای کودکان :

برخی اسباب بازیهای خشن موجب ترغیب کودکان به رفتارهای شرورانه میشوند و باعث تشویق آنها به بازی های خشونت آمیز می شوند
بازی با وسایلی مثل " تفنگ" کودک را با جنایت و شرارت آشنا میکند. پس میتوان از "تفنگ به عنوان بدترین اسباب بازی دنیاست.