آکاایران: آیا میتوان غذای پخته شده کودک را گرم کرد؟

آکاایران: بله، در واقع اکثر والدین بیش از حد نیاز کودک غذا میپزند و همیشه مقداری از آن را در فریزر ذخیره میکنند. اگر میخواهید غذای کودکتان را ذخیره کنید،از ظرف کاملا دربسته که امکان ورود میکروب به آن موجود نیست قراردهید. زمانیکه غذای کودک را گرم میکنید، دقت کنید کاملا گرم شود تا باکتری‌های موجود در آن از بین رود.