آکاایران:  

فهمیدن مفهوم صداها در چهار هفتگی نوزاد

نوزاد شما در چهار هفتگی ممکن است برای بیان احساسات خود از شادی قَه قَه ، غان و غون ، یا منّ و من کند، تعداد کمی از نوزادان نیز ممکن است شروع به جیغ کشیدن و خندیدن کنند، فراموش نکنید حتماً شما هم متقابلاً با غان وغون کردن و قَه قَه کردن باید جواب نوزاد را بدهید، هنگام حرف زدن با او صورتتان را مقابل صورتش نگهدارید، حالا دیگر او از نگاه خیرۀ شما لذت خواهد برد.
چنانچه بخواهید به انجام کارهایتان بپردازید، نوزادتان همچنان از شنیدن صدای شما از آن سوی اتاق خوشش خواهد آمد و گفتار کودکانه به نظرتان احمقانه جلوه نکند، نوزادان به طور خاصی با این روش ارتباطی با صدای زیر و همراه با تأنی ، که می تواند عملاً به نوزادتان ساختار و کارکرد زبان را یاد دهد، سازگار هستند.

آکاایران: کارهایی که نوزاد درچهار هفتگی انجام می دهد

احساسات مادر چهار هفته بعد از زایمان چگونه است ؟

حتی زمانی که خوشبخت ترین مادر روی زمین باشید که تازه بچه دار شده است، شاید در حالت عادی کمی احساس سرخوردگی به شما دست داده و تبدیل به زنی نق نقو شوید که دائما غر میزند ، این مسئله خود شما را بیشتر از دیگران آزار می دهد، شاید چیزی باشد که نخواهید آن را برای کسی بازگو کنید حتی برای همسرتان ، ولی شما به مدت نه ماه تصویر نوزاد خیالی خود را در ذهن خود مجسم می کردید و حتی با او بازی می کردید و او اینک مقابل شما و در دستان شماست، شاید دقیقاً آن چیزی نباشد که تصورش را می کردید، مخصوصا والدین نوزادی که بطور ناسالم به دنیا می آید، احتمال دارد از این موضوع رنجیده خاطر شوند که نوزاد آنها آن چیزی نیست که توقعش را داشتند، اما والدین نوزادان سالم نیز اغلب چنین احساسی دارند.

 نوزاد یک ماهه

در تمامی این شرایط، یک نوزاد شگفت انگیز وجود دارد که باید از به دنیا آمدنش خوشحال باشید و همچنین قبل از اینکه نوزاد واقعی را به طور کامل در آغوش بگیرید، یک نوزاد خیالی نیز وجود خواهد داشت که از داشتنش غصه دار شوید، به ندرت کسی درباره این موضوع سخن به میان میاورد، اما امری کاملا طبیعی و انسانی است، بنابراین چنانچه شادی شما با کمی افسوس آمیخته می شود، خودتان را مقصّر ندانید، عوض اینکه در باطن خود ذره ای از این موضوع اندوهگین باشید، شکر گذار نعمتی باشید که دارید.

.

منبع : mamanam.com