آکاایران: امروزه یکی از شکایات مادران از غذا خوردن بچه ها است. کودکان امروز با گذشته متفاوت شده اند و شما باید این تفاوتها را بشناسید و با کودک خود راحتر برخورد کنید . اول شما صبور باشید بعد ببینید که آیا کودکتان کم اشتها است یا خیر؟

- در هنگام دادن غذا به کودک صبور باشید.

- هنگام غذا دادن به کودک با او صحبت کنید و او را به خوردن غذا تشویق نمایید.

- زمان خوردن غذا را با ابراز محبت برای کودک لذت بخش کنید.

- در زمانی که کودک با علاقه غ ذا می خورد او را تعریف و تمجید کنید.

- غذ ای کودک  متنوع باشد ( تغییر در مز ه ، با فت ، نحو ه طبخ ، تزئین غذ ا به شکل  حیوانا ت ، گل ، عروسک ، استفاده از بشقابهای رنگین).

- در صورت امتناع کودک از یک غذا می توانید کمی طعم آن را با یک چاشنی مورد علاقه کودک تغییر داد و یا در فرصتی دیگر امتحان کنید. - سفره غذای کودک را در محیطی تمیز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و همراه با دیگران قرار دهید.

-ا نتظا ر ندا شته با شید کودک خیلی تمیز و مر تب مطا بق باخوا سته شما غذ ا بخورد . ریختو پا ش غذ ا و پر ت کرد ن غذ ا را می توان با ملایمت و به تدریج محدود کرد.

- در هنگام غذا دادن استفاده از موسیقی های کودکانه و یا بازی با کودک می تواند در بهبود اشتهای وی موثر باشد.

- داروهای مصرفی به هیچ وجه با شیر یا غذای کودک مخلوط و داده نشود

.

منبع : ooma.ir