آکاایران: والدین کودکان را به فعالیت بدنی وادار کنند

آکاایران: آمار نگران کننده ای درباره کم تحرکی کودکان وجود دارد. این تحقیق که با بررسی بیش از ۶۴۹۷ کودک ۷ ساله انجام شد، نشان می دهد که تنها نیمی ازکودکان تمرین های ورزشی روزانه انجام می دهند.

همچنین دانشمندان شورای پژوهش های پزشکی دانشگاه لندن و دانشکده دندانپزشکی بریستول داده های یک تحقیق بزرگ بر روی ۱۸ هزار و ۸۱۸ کودک ۹ ماهه تا ۱۴ ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در میان این تعداد ۶۴۹۷ دحتر و پسر حضور داشتند که فعالیت بدنیشان به مدت یک هفته با یک شتاب سنج اندازه گیری شد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد هر چند که به طور متوسط کودکان در طول روز ۶۰ دقیقه ورزش می کنند اما تنها ۵۱ درصد از آن ها روزانه بیش از این مقدار فعالیت بدنی دارند. گفتنی است از این میان ۳۸ درصد دختر و ۶۳ درصد پسر هستند.

دانشمندان همچنین می گویند: ۵۰ درصد از کودکان بیش از ۶.۴ ساعت از طول روز را کم تحرک هستند. همچنین کودکانی که مادران خانه دار دارند نسبت به بقیه فعال تر هستند.

محققان این وضعیت را از نظر بهداشت عمومی چاقی و افزایش خطر ابتلا به بیماری های مزمن مرتبط با کم تحرکی، هشدار دهنده می دانند.

مهم ترین معیار در شناسایی سلامت کودک ، بررسی رشد و تکامل او است.بنابراین روند افزایش وزن در کنار فعالیت فیزیکی بسیار با اهمیت است. دانشمندان معتقدند برای مبارزه با چاقی باید اقدامات هدف مندی جهت تحریک کودکان خردسال به انجام فعالیت های فیزیکی انجام داد. زیرا فواید جسمی و روحی فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان بسیار مهم و ضروری است.

آن ها از والدین و معلمان کودکان می خواهند بچه ها را به فعالیت بدنی بیشتر تشویق کنند.

 

.

منبع : ooma.ir