آکاایران: ضرورت مصرف مکمل ها درکودکان زیر 2 سال

آکاایران: یکی ازراهکارهای عمده برای پیشگیری وکنترل کمبودریزمغذیها درکودکان ، مکمل یاری است. درکشورما براساس نتایج بررسی های کشوری انجام شده کمبود آهن وکم خونی ناشی ازآن درکودکان زیر 2 سال کشور شایع است . کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن با عوارض متعددی که بعضا" غیر قابل جبران است همراه است. مطالعات نشان داده است که اثرات نامطلوب فقر آهن در دوران جنینی و 2 سال اول زندگی کودک بر رشد و تکامل مغزی غیر قابل جبران است. اگر چه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قدرت ادراک و یادگیری گردد، ولی اثرات نامطلوب کم خونی در دوران شیرخوارگی و اوایل کودکی غیر قابل جبران است. تکامل و هماهنگ شدن حرکات کودکان کم خون به تاخیر می افتد و این کودکان در مدرسه نیز یادگیری کمتری دارند. ضریب هوشی این کودکان 5 تا 10 امتیاز کمتر از حد طبیعی برآورد شده است. در کودکان مبتلا به کم خونی فقر آهن میزان ابتلا به بیماریهای عفونی بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنها قادر به مبارزه موثر با عوامل بیماریزا نیست.

مکمل های موردنیاز کودکان شیرخوار

درمورد مکمل آهن ، براساس دستور عمل وزارت بهداشت ، برای کلیه شیرخوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند(اعم از شیر مادر خوار و یا شیر خشک خوار) دادن قطره آهن از پایان 6 ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی تا پایان 24 ماهگی به میزان روزانه5تا12 میلی گرم آهن المنتال توصیه می شود.در کشور ما بر اساس برنامه کشوری تجویز روزانه قطره مولتی ویتامین و یا قطره D وA برای پیشگیری ازکمبود ویتامین از روز پانزدهم پس از تولد تا حداقل 12 ماهگی به میزان روزانه 25 قطره که معادل 1500 واحد بین المللی ویتامین A+Dاست ، باید انجام شود. استفاده از نور مستقیم آفتاب به مدت 10 D و 400 واحد بین المللی ویتامین A بطوری که صورت و دست و پای کودک در معرف آفتاب قرار گیرد توصیه می ، D دقیقه در روز نیز برای تامین ویتامین شود.

.

منبع : ooma.ir