آکاایران: بهترین فصول برای گرفتن کودک از شیر


آکاایران: بهترین فصول برای گرفتن کودک از شیر

مدت طبیعی شیردهی دو سال و بهترین زمان برای از شیر گرفتن نیز دو فصل از سال است.
همچنین با نزدیک شدن به انتهای دو سال میزان شیردهی به کودک را کم کنید و غذا را افزایش دهید.
بهترین زمان برای از شیر گرفتن، دو فصل از سال بهار و پائیز است. اما در صورت بروز ضرورت با رعایت شرایطی در تابستان و زمستان هم می توانید کودکتان را از شیر بگیرید.
در این دوران بهترین کار مشغول کردن کودک با بازی های متنوع است تا شیر خوردن را فراموش کند.
براین اساس روزانه یک و دو بار او را به پارک ببرید و هر بار حدود یک و دو ساعت در پارک بمانید.
اگر بر اساس ضرورت در تابستان تصمیم گرفتید که کودک را از شیر بگیرید، باید چیزهایی به کودک بدهید که عطش او را کم کند مانند دوغ شیرین و یا پلو با ماست.
از دیدگاه طب ایرانی در صورتی که در زمستان تصمیم به این کار گرفتید کودک را از نوشیدن آب سرد منع کنید و خوراکی هایی با مزاج گرم مانند عسل و یا گوشت بلدرچین به او بدهید.
چنانچه گرفتن شیر با روش های فوق امکان پذیر نشد می توانید با مالیدن اندکی گیاه تلخ نظیر صبر زرد به نوک پستان مادر به این کار اقدام کنید.

منبع : تسنیم
.

منبع : salamatdigital.com