آکاایران: بعضی از اطفال به طور ذاتی بدخلق هستند و مدام گریه می کنند و نا آرامند.

دو کودک از یک پدر و مادر از همان بدو تولد خصوصیات خاص خود را دارند. ممکن است یکی خیلی آرام و دیگری خیلی ناآرام و بی قرار باشد. شاید این سوال بوجود آید که چرا هر دو از یک پدر ومادرند ولی تا این اندازه از نظر خصوصیات رفتاری با هم متفاوت اند.

جواب این است: خصوصیات انسان‎ها بیولوژیک و محیطی است و همه برادرها و خواهرها حتی دوقلوها رفتارهای مشابه با هم ندارند. بعضی از کودکان به کوچکترین وا کنش ها در محیط به سرعت واکنش نشان می دهند. چنین کودکانی به طور سرشتی و ژنتیکی قدرت تحمل ناملایمات را ندارند.

این گروه از کودکان را کودکان دشوار می نامیم که بدقلق و بد اخلاق هستند، زود گریه می کنند و آرام کردنشان کار راحتی نیست. در واقع با یک سرشت دشوار روبرو هستیم که فرزند پروری را سخت تر می کند.

والدینی که پاسخ های ثابت و فاقد هیجانی به رفتارهای چنین کودکانی می دهند می توانند تا حد زیادی رفتارهای کودک را کنترل کنند. اگر این کودکان در محیطی بد و نامناسب قرا گیرند رفتارهای بدشان شدت خواهد یافت. البته گروهی از این کودکان مستعد اختلال بیش فعالی هستند و علایم بیش فعالی کم کم ظاهر می شود.

اطلاعات مطب دکتر میترا حکیم شوشتری

.

منبع : hidoctor.ir