آکاایران: بهترین برخورد والدین با ناسزا گفتن فرزندان

آکاایران: بهترین رفتار والدین در مواجه با ناسزاگفتن فرزندان چیست و چگونه می توان با این مشکل برخورد کرد و آن ها را وادار به ترک این کار کرد وظیفه والدین و نحوه برخورد آن ها با این مشکل چگونه باید باشد توصیه روانشناسان در این زمینه چیست؟

مهدی خدابخش روان شناس  اظهار کرد: والدین توجه دارا باشند که یکی از روش های برخورد صحیح در ناسزا گویی کودکان تغافل به معنای خود را عمدا به غفلت زدن می باشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که کودکان ناسزا می گویند یا به طور کلامی پرخاش می کنند، والدین از خویش واکنشی نشان نداده و خود را به غفلت بزنند.
خدابخش خاطر نشان کرد: در این روش به شکلی عمل کنید که کودک متوجه شود، شما از ناسزا گویی وی ناراحت شده اید.
این روان شناس افزود: به عنوان مثال فاقد آنکه به کودکی حرفی بزنید فقط به او نگاه کرده و مشغول به کار دیگری شوید.
.

منبع : hidoctor.ir