آکاایران: اگر کودک خردسالی در خانواده ی خود و یا اطرافیانتان داشته باشید ، مسلما دیده اید که گاهی کودک سعی بر این دارد که کاری را مانند بزرگتر هایش انجام دهد. به این عمل ، تقلید کردن می گویند. تقلید کردن نشان دهنده ی رشد ذهنی و تکنولوژیکی کودک است ، این کار در حقیقت مانند شنا در ماهی ها و یا پرواز کردن در پردنگان است.

یکی از عوامل موثر در رشد ذهنی و تکنولوژیکی انسان، توانایی او در تقلید از دیگران است. زیرا تقلید راه موثری برای یادگیری اعمال نوین است. درمورد تقلید کودکان سوالی که مطرح می شود آن است که چرا اصولاً کودکان تقلید می کنند؟ نظریه پردازان معاصر می گویند که تقلید پدیده ای است همگانی و مربوط به  توانایی است که در ذات نوع بشر است.

در حقیقت تقلید کودک مثل شناکردن ماهی و پرواز پرندگان است که هر دو نمایان گر توانایی های اولیه ای است که در مراحل اولیه رشد ظاهر می شود.

تقلید دو خصوصیت مهم دارد. اول آن که باید تکرار رفتاری باشد که سرمشق (والدین) انجام داده است. دوم این که باید انتخابی باشد، یعنی پاسخی که ما به تقلید می گوییم باید در برابر صرفاً یکی از رفتارهای سرمشق باشد نه در برابر تعداد زیادی از شرایط مختلف انگیزشی.

اگرچه بسیاری از روانشناسان گفته اند که نوزادان یا کودکان یک ماهه از حرکات صورت بزرگسالان مانند بازکردن دهان، تقلید می کنند ولی هنوز هم بر سر انتخابی بودن این تقلید توافق نیست. کودک در 7 یا 8 ماهگی می تواند تقلید انتخابی کند و در طی سال های بعد تعداد آن بیشتر و پیچیده تر می شود.
کودکان 1 ساله از حرکات و صداهای نوین و نیز رفتارهایی که می بینند و می شنوند تقلید می کند، هر چند به احتمال زیاد از رفتارهایی تقلید می کنند که از عهده انجام آن بر می آیند(مثل حرکت دادن دست ها).

تقلید بین 1 تا 3 سالگی بیشتر می شود. در این دوره کودک علاوه بر اطرافیان خود از سرمشق ها و شخصیت های کارتونی نیز تقلید می نماید. اما باید اضافه نمود عواملی که منجر به تقلید در کودکان می شوند از سنی به سن دیگر متفاوت هستند.

عوامل موثر در تقلید کودکان

تاثیرات عدم اطمینان: یکی از عوامل که در دو سال اول زندگی کودک در حال تقلید دخالت دارد درجه عدم اطمینان کودک از تواناهای هایش در انجام کارهایی است که شاهد آن بوده است. برای مثال: مادری که با گوشی تلفن صحبت می کند توجه کودک 15 ماهه خود را به راحتی جلب می کند این در حالی است که این کار برای کودکان 6 و 36ماهه اصلا جالب نیست.

تقلید به منظور پیشبرد کنش های متقابل اجتماعی: هنگامی که کودکی از والدینش تقلید می کند، والدین به او لبخند می زنند و متقابلاً از او تقلید می کنند. واکنش نشان دادن پدر یا مادر رفتار تقلیدی کودک را افزایش می دهد و در نتیجه گرایش کودک به تقلید کردن را افزایش می دهد. کودکان بیشتر مایلند از عملی تقلید کنند که مورد تایید همه است، مانند غدا خوردن با قاشق.

تقلید به منظور شبیه شدن به دیگران: همین که کودک وارد سومین سال زندگی اش می شود به تقلید از اعمال خاصی در اشخاص معین مبادرت می ورزد. کودکان 2 ساله می دانند که با برخی از افراد شباهت دارند و به گروه خاصی تعلق دارند. برای مثال یک پسربچه 2 ساله می داند که شبیه پدرش است و تشخیص می دهد که موهای هر دوی آن ها کوتاه است یا هر دو آنان شلوار می پوشند. به همین خاطر بیشتر از هم جنسان خود تقلید می کند تا در رده مردان جا بیفتند. این امر برای دختران نیز صادق است.

برانگیختگی عاطفی: کودکان از والدین شان بیشتر از سایر بزرگسالان تقلید می کنند. یکی از دلایل آن شاید این باشد که والدین مرجع ثابت تری برای برانگیختن عواطف خوشایند و ناخوشایند در کودکان هستند. به عبارت دیگر افرادی که می توانند کودک را شاد یا احساس ترس و خشم را در آنان ایجاد نماید بیشتر مورد توجه کودکان قرار می گیرند.

در بازی های کودکان نیز فرآیند مشابهی دیده می شود: برای مثال اگر دو کودک 2 ساله با هم بازی کنند، و یکی از آن ها فعال تر و دیگری ساکت تر باشند، کودکی که ساکت تر است از کودک فعال تقلید می کند. مثلا اگر او از روی میز بپرد کودک ساکت تر نیز بعد از چند دقیقه روی میز خواهد پرید.

تقلید برای دستیابی به هدف: تقلید ممکن است کوشش خودآگاهی برای کسب لذت، قدرت، اشیا و یا هر هدف دیگری باشد. یک کودک سه ساله از رفتار آزاردهنده کودک دیگر تقلید می کند، زیرا دیده است که چگونه این کودک با پرخاشگری توانسته اسباب بازی را از دست کودکان دیگر بگیرد. این گونه تقلید معمولاً بعد از سال دوم زندگی دیده می شود. بدین ترتیب می توان گفت که کودکان (به تقلید از رفتار دیگری ترغیب می شوند زیرا در فکر هدفی هستند که می خواهند با تقلید به آن دست یابند). از آنچه گفته می شود نتیجه گرفت که کودک تقلید می کند زیرا از توانایی در انجام عملی نامطمئن است، تقویت اجتماعی می شود، تمایل شبیه بودن به دیگران را دارد، یا تمایل به رسیدن به هدفهای خاصی دارد.

مراحل شکل گیری تقلید

1-  مرحله اول آمادگی بازتاب ها: برای این که کودک بتواند تقلید کند نیاز به تجربه دارد. بسیاری از متخصصان بر این باورند که تقلید موروثی است. در این مرحله تقلیدهای کودک بسیار جزئی و به شکل بازتابی از رفتار دیگران است. برای مثال با صدای گریه کودک، کودک دیگر نیز شروع به گریه می کند فاقد آنکه عامل خارجی یا محرکی برای گریه کودک دوم داشته باشد.

2-  مرحله دوم تقلیدهای پراکنده: در مرحله دوم الگوهای بازتاب، تقلیدهای کودک به دلیل آن که کودک تجربه بیشتری را کسب کرده است، گسترده تر می شود، برای مثال وقتی کودکی گریه می کند، اگر اطرافیان صدای ناله او را تقلید کنند، کودک گریه را قطع می کند و شروع به ناله کردن می کند. این رفتار بعد از 1 ماهگی در کودکان دیده می شود و سعی دارند که از صداها و آواهای دیگران تقلید کنند. برای مثال اگر برای کودک 2 ماهه ای صدای اَاَاَ در بیاورید، کودک سعی دارد آن صداها را تکرار کند و احتمالاً به شما لبخند می زند.

3- مرحله سوم تقلید نظامدار: در این مرحله کودک آواهایی را تقلید می کند که به آواسازی خودش شباهت دارد. در حدود سن 4 ماه و نیم که هماهنگی میان “دیدن و گرفتن” برقرار می شود کودک این گونه تقلیدها را انجام می دهد. برای مثال یک کودک 7 ماهه سعی دارد آواهایی را بیان دارد. این اصوات و آواها تقلیدی نیستند بلکه خود کودک آنها را خلق وبیان می دارد. مثلاً آواهای مام مام، بو، بو و …

.

منبع : hidoctor.ir