آکاایران: گاهی اوقات کودکان فقط به این دلیل لجبازی می کنند که بیش از حد خسته و یا به شدت از نظر روحی برانگیخته شده اند ولی نمی توانند احساساتشان را به  درستی بروز دهند.

فردی که دچار اختلال لجبازی و نافرمانی است رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی او به شکل یک دندگی مستمر و مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تمایل به مصالحه و سلطه پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان یا همسالان بروز می کند.

همایون ابراهیمی مقدم روانشناس گفت: مهمترین مشخصه ی اختلال لجبازی و نافرمانی الگوی رفتاری مکرر منفی گرایی، لجبازی، نافرمانی و خصومت در برابر والدین است که با ویژگی های خاصی او همراه است. این ویژگی ها از کوره در رفتن، مشاجره با بزرگترها، سرپیچی عمدی و امتنان از قواعد بزرگترها، زودرنجی، حساسیت و دلخوری سریع، عصبانیت، اوقات تلخی، کینه توزی و انتقام جویی می باشد.

وی افزود: فردی که دچار این مشکل است رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی او به شکل یکدندگی مستمر و مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تمایل به مصالحه و سلطه پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان یا همسالان بروز می کند.
ابراهیمی مقدم تصریح کرد: لجبازی و نافرمانی ممکن است شانس تخطی عمدی و یا مداوم از محدودیت ها باشد که معمولا به شکل نادیده گرفتن دستورها، مشاجره و ناتوانی در تحمل سرزنش به خاطر بدرفتاری دیده می شود و به صورت ناراحت کردن دیگران با پرخاشگری کلامی و عموما فاقد پرخاشگری بدنی جدی ظاهر می شود.
وی اظهار داشت: افرادی که این اختلال را دارند خود را لجباز و نافرمان تلقی نمی کنند اما رفتارهای خود را به عنوان واکنشی در برابر شرایط یا فشارهای غیرعادلانه توجیه می کنند. شیوع لجبازی و نافرمانی بین 2 تا 16 درصد گزارش شده است و از قبل از 8 سالگی تا اوایل نوجوانی بیشتر دیده می شود.
این متخصص در پایان خاطرنشان کرد: معمولا این اختلال در خانواده هایی که حداقل یکی از والدین آنها سابقه ی اختلال خلقی، لجبازی و نافرمانی، سلوک، بیش فعالی شخصیت ضد اجتماعی و یا اعتیاد دارند بیشتر دیده می شود. از طرفی به نظر می رسد مادرانی که مبتلا به افسردگی هستند شانس ابتلای کودک آنها به اختلال لجبازی و نافرمانی افزایش می یابد  اما مشخص نیست که این افسردگی مادران تا چه اندازه علت رفتار مخالفت جویانه کودکان آنها است.
.

منبع : hidoctor.ir