آکاایران: یبوست کودکان و 2 علت اصلی آن

آکاایران: یبوست کودکان و 2 علت اصلی آن


یبوست کودکان دو علت اصلی دارد که باید سریعتر تشخیص داده شوند. در ادامه به بررسی مهم ترین علل یبوست کودکان می پردازیم.

یبوست کودکان

به گفته دکتر علی حکمت نیا استادیار رادیولوژی،  درصدر بیماری های گوارشی در کودکان، یبوست است که امروزه بسیار در جامعه ما شایع است. رادیولوژی مرتبط با این مسئله حائزاهمیت است چرا که این مشکل در کودکان می تواند 2 علت عمده داشته باشد که عبارتند از:

  • رژیم غذایی
  • تکامل نیافتن سلول های عصبی روده کودک دردوره جنینی

که هر دو مسئله جدی است و افتراق این دو ازیکدیگر بسیار مهم است. درصورتی که یبوست کودک مرتبط با رژیم تغذیه ای باشد، با اصلاح غذایی یا درمان دارویی، مشکل حل خواهد شد، ولی در صورتی که ناشی از تکامل نیافتن سلول عصبی باشد، باید این مسئله هر چه سریع تر تشخیص داده شود و بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد. اگر تشخیص این دو مسئله از یکدیگر به اشتباه صورت گیرد، مشکلات زیادی برای کودک همچون اختلالات رشدی ایجاد خواهد شد.

سن یبوست در کودکان

یبوست کودکان و 2 علت اصلی آن یبوست کودکان و 2 علت اصلی آن

سن شروع تغذیه با غذاهای کمکی ، سن شایع بروز یبوست است. بعد از شروع غذای کمکی، بعد از این که کودک از شیرمادر گرفته می شود، یا بعد از رفتن کودک به مهد  یا مدرسه همگی زمان هایی است که یبوست های عملکردی که هیچ مشکل زمینه ای ندارد، به تدریج خود را نشان می دهد.
بیشتر از 90 درصد یبوست هایی که پس از ماه های اول زندگی دیده می شود، معمولا ناشی از مشکلی زمینه ای نیست؛ اما بر خلاف آن، یبوست در دوران نوزادی یا ماه های اول تولد، حتما به بررسی تشخیصی نیاز دارد.


.

منبع : seemorgh.com