صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

عومل جلوگیری از خلاقیت کودکان

عومل جلوگیری از خلاقیت کودکان را در آکاایران ببینید

آکاایران: عومل جلوگیری از خلاقیت کودکان

آکاایران: پژو هشگران معتقد هستند همه ی انسانها در کودکی از استعداد و خلاقیت بالایی برخوردار هستند.مهم ترین عامل هایی که باعث کاهش خلاقیت در کودکان می شوند، عبارت اند از: داشتن خود انگاری منفی : اصلی ترین عاملی که مانع بروز رفتارهای خلاقانه می شود ، این است که تصور کنیم آدم خلاقی نیستیم .اگر […]
پژو هشگران معتقد هستند همه ی انسانها در کودکی از استعداد و خلاقیت بالایی برخوردار هستند.
مهم ترین عامل هایی که باعث کاهش خلاقیت در کودکان می شوند، عبارت اند از: داشتن خود انگاری منفی :
اصلی ترین عاملی که مانع بروز رفتارهای خلاقانه می شود ، این است که تصور کنیم آدم خلاقی نیستیم .
اگر شما به خودتان بگویید:> ، در این صورت خود را مجبورمیکنید باور های متفاوتی خواهید داشت و سعی خواهید
کرد مهارت های لازم برای بیان هویت و باور های خود کسب کنید .
اگر باور شما این باشد که فردی > هستید در آن صورت نیازی نیست که یاد بگیرید چگو نه خلاق
باشید .
عدم اعتماد به نفس : کودکی که اعتماد به نفس ندارد ، نمی تواند در برابر دیگران توانایی های
خود را بروز دهد.
فشار روانی : فشار روانی (استرس) ، نیرو و توان فرد را که در شرایط عادی می تواند از آن
خلا قانه بهره بگیرد ، از بین برده و سلامت جسمانی او رانیز به خطر می اندازد.
ترس: ترس از بیان افکار و عقیده های خود و دغدغه مورد انتقاد دیگران قرار گرفتن نیز یکی از عامل
های باز دارنده ی بروز رفتار های خلاقانه است .
روز مرگی : غرق شدن در امور روز مره ی زندگی و انجام امور طیق روال عادی و همیشه گی
،سبب می شود که فکر های خشک و رسمی در ذهن فرد جای گیرد و این از عامل های مهم
بازدارنده شکو فایی است .
داشتن هدف های متفاوت و متناقض: درگیر شدن با امور گو ناگون با هدف های متناقض ، انگیزه تفکر خلاقانه
را از بین برده و آرامش جسمانی و روحی فرد را سلب می کند و این خود مانع بزرگی در
بروز رفتار خلاقانه است .
نقش بزرگ سالان در شکو فایی خلاقیت کودکان: محدودیت عمده در برابر آنچه کو دکان می توانند انجام دهند ،
آن سات که فکر کنند از عهده ی> آن بر نمی آیند .
کودکان همگی قابلیت و توان آن را دارند که خلاق باشند و لذت آفریدن چیز جدیدی بهر ه مند شوند
.
پس باید پایه ای محکم برای خلاقیت در آنها نهاد .
گاه معلمان و پدر مادران با پیام های منفی ، در برابر آنچه دانش آموزان قادر هستند انجام دهند ،
مانعی به وجود می آورند که این مانع ، دشمئن ایتکار و خلاقیت است.
منیع : ماهنامه رشد و تکنو لوژی آموزشی – پژوه
.

منبع : persianv.com