تیک تیک ، تاک تاک

(تیکها در کودکان(3
(قسمت اول(تیک عصبی در کودکان
(قسمت دوم(تیک را درآینه ببین!
هر صبح کودکانتان را تشویق کنید تا جلوی آینه بایستند و آگاهی هایشان را با تمرینی که تمرین منفی نامیده می شود، افزایش دهند. این تکنیک مستلزم تکرار عمدی یک تیک است که کمک می نماید تا کودکان از حرکات بدنی مرتبط با تیکهایشان آگاهتر شوند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن رفتار غیر ارادی قبلی، کودکان می توانند کنترل انقباض ماهیچه را عملاً فراگیرند.

هر روز آن کودک 11 ساله عادت پلک زدن و چین دادن بینی اش را بارها و بارها پشت سر هم و به طور سریع انجام می داد تا این که ماهیچه های مربوطه کاملاً خسته می شدند. استفاده ی بیش از حد از ماهیچه هایی  که به تیک مربوط اند، حرکت غیرارادی را در طی روز تضعیف می کرد و این تکنیک ، توانایی او را برای تشخیص احساسات مرتبط با حمله ی یک تیک، افزایش می بخشید.

گام بعدی در این مرحله از این آگاهی این است که خود کودک نظارت بر تیک را به عهده بگیرد. به آن کودک یک کپی از نمودار نظارت بر عادت داده شد و به او گفته شد در هر زمانی که احساس کرد پلک می زند، یک علامت روی نمودار بگذارد. در آغاز غالباً نیاز بود که مادرش به او پلک زدنش را خاطرنشان سازد، ولی همچنانکه تمرینات روزانه ی آگاه کننده ی آینه، کودک را از حرکات بدنی مربوط به تیکش با خبر می ساخت، برای او اطلاع از پلک زدن آسان تر می شد.

آگاهی و خود نظاره گری ،به تنهایی می تواند تکرر رفتارهای تیکی را کاهش دهد. سپس همان طور که کودکانتان از این عادت آگاهی می یابند، می توانند از پاسخهای جایگزین برای مقاومت در برابر تمایلات ماهیچه که به تیکها منتهی می شوند، استفاده کنند.

شما می توانید اثرات آگاهی و نظارت را با کمک پاسخهای جایگزین زیر که شامل فعالیتهای متناوب و تمرینات آرامش بخش می باشد، تقویت کنید و افزاش دهید.
فعالیتهای متناوب به کودکانتان می آموزد که با جایگزین کردن یک حرکت متقابل، بر تیک غلبه یابند.

این تکنیک باعث سفت شدن ماهیچه های مقابل ماهیچه های درگیر تیک می شود. دستورالعملهای زیر را می توان برای تیکهای لیست شده مورد استفاده قرار دارد. این دستورالعملها می توانند درباره ی نوع حرکت عضلانی ای که با سایر تیکهای کودکانتان مقابله می کند، اطلاعاتی به شما بدهند. تمرینات آرامش بخش، باید هر روز به مدت پانزده دقیقه انجام شود و سپس هر زمانی که شما و کودکانتان متوجه تیک شدید، به مدت سه دقیقه تکرار شود.

پلک زدن چشم

چشمها را کاملاً باز کنید و برای هر ده ثانیه که خیره می شوید، پنج ثانیه عمداً پلک بزنید.

تکانهای تند و سریع سر

در حالی که چانه را پایین و به طرف گردن نگاه می دارید، ماهیچه های گردن را بکشید و سفت کنید. بعد دست را روی صورتتان بگذارید و سر را در خلاف جهت حرکت تیک، روی دستتان فشار دهید.

شکلک در آوردن

به آرامی ماهیچه های فک را جهت بستن محکم دهان، سفت کنید و لبها را به هم فشار دهید.

تکانهای تند شانه

در حالی که شانه ها را به طرف پایین می کشید، بازوها را به طور محکم به دو طرف بدن فشار دهید. به مدت یک دقیقه خود را در این وضعیت نگاه دارید.

تمرینات آرامش بخش

اگر نمودار نظارت  بر عادت کودکانتان ارتباطی بین فشار عصبی و عمل تیک نشان دهد، مطمئن باشید که باید تمرینات آرامش بخش را در برنامه ی روزانه تان بگنجانید. زمانی که آنان یاد بگیرند چگونه در مجموع ، واکنش شان را نسبت به تنش کنترل کنند، شما شاهد کاهش در کثرت و شدت تیک خواهید بود.
منبع :کتاب بچه های خوب ،عادت های بد- ترجمه: میر محی الدین گلباز
با تغییروتلخیص