ناخن های خوردنی و آرام بخش   

ناخن جویدن اختلالی است که بیشتر در سنین کودکی و اوایل نوجوانی مشاهده می شود. این اختلال معمولا از 5 سالگی شروع شده و کم کم در 10تا 15 سالگی به اوج خود می رسد، ولی اکثر مبتلایان را کودکان 9 تا 11 سال تشکیل می دهند...