آکاایران: یک نارسیست کوچک!

 در روزگاری که آینه وجود نداشت، یک آقایی به اسم نارسیسوس، تصویر خودش را در آب دید و عاشق آن شد؛ از آن وقت «نارسیسیسم» واژه مصطلحی برای تعبیر «خودشیفتگی» شد.

بخش خانواده ایرانی تبیان

 در روزگاری که آینه وجود نداشت، یک آقایی به اسم نارسیسوس، تصویر خودش را در آب دید و عاشق آن شد؛ از آن وقت «نارسیسیسم» واژه مصطلحی برای تعبیر «خودشیفتگی» شد. اما خودشیفتگی پدیده ایست که بسیاری از ما به عنوان والدین، این ویژگی اخلاقی را ناخواسته در کودک خود ایجاد و تقویت می کنیم. شناخت منشأ تربیتی خودشیفتگی باعث می شود که از پر و بال دادن به آن در فرزندمان جلوگیری کنیم.

نشانه های خودشیفتگی کودک چیست؟

کودکی که توجه کمی به خواسته های دیگران دارد، خود را بالاتر از سایر کودکان می داند و توقع دارد همیشه و همه جا به طور ویژه ای با اوبرخورد شود، درجاتی از خودشیفتگی را تجربه می کند. کودک خودشیفته به تحقیر سایر کودکان می پردازد، نیاز شدیدی به تحسین و توجه دارد، برای کنترل و دستوردهی به دیگران و بهره کشی از آنها تلاش زیادی می کند و تکبر و حسادت در رفتار او مشهود است. کودک خودشیفته دائما موفقیت های خودش را به رخ دیگران می کشد، عموما برخوردی سرد دارد و در برقراری ارتباط با سایر کودکان دارای مشکل است. البته کودک خودشیفته در عین حال گاهی دچار ضعف اعتماد به نفس درونی است و مسئله عزت نفس در او نوسان دارد.

راه های پیشگری

دوستی های کودک تان را تقویت کنید و فرصت هایی را برای برقراری رابطه مثبت با بقیه همسالان آنها تدارک ببینید. می توانید با دوستان یا اقوامی که کودک هم سن و سال کودک شما دارند رفت وآمد بیشتری داشته باشید. فرصت را برای بازی هایی فراهم کنید که کودکان به شکل هم سطح موقعیت های مختلف رهبری جمع دیگران یا اطاعت از آنها را تجربه کنند.

همدردی و نوع دوستی را به او بیاموزید. یک مشکل اساسی کودکان خودشیفته عدم دلسوزی برای دیگران است. پس دست به کار شوید و با رفتارتان در همراهی با کودک در کارهای خیر شریک شوید. بگذارید کودک تان ببیند که شما ممکن است از حق خودتان به خاطر دوست داشتن دیگران بگذرید. به کودک در کمک کردن به اطرافیان مسئولیت بدهید و او را تشویق کنید. البته او را مجبور به کاری نکنید و بگذارید این میل به صورت داوطلبانه و با تشویق شما در او درونی شود.

تفاوت های فردی افراد را به عنوان یک پدیده طبیعی برای کودک تان توضیح دهید. والدین تیزهوش بهره دقیقی از موقعیت ها می برند؛ در موقعیت مقتضی که موفقیتی را در دوست یا همبازی کودک تان دیدید، در مورد تفاوت استعدادها و ارزش های اصیل همه انسان ها با کودک هم صحبت شوید و فکر او را در این زمینه به چالش بکشید. مواظب باشید که از زبان سن کودک فاصله نگیرید.

بیش از حد او را تحسین نکنید. کودک تان را به اندازه کار خاصی که انجام داده است تحسین کنید، نه کمتر و نه بیشتر. گوشزد کردن ویژگی های خوب کودک بسیار لازم و پسندیده است اما غلو در ستایش رفتار یا خصوصیات ظاهری و یا زیستی اش، به او القا می کند که موجودی خاص و متفاوت با دیگران است و باید به شکل متفاوتی با او برخورد شود. در این حالت کودک هنگام مواجهه با شکست بسیار شکننده می شود و توانایی شنیدن انتقاد سازنده را هم را از دست می دهد.

او را دوست داشته باشید: به کودک تان بفهمانید که او را غیرمشروط (به خاطر خودش، نه استعدادهای خاصش) دوست دارید. کودکی که فکر می کند به خاطر هوش خاصش یا کارهای خارق العاده اش محبوب پدر خود است، برای جلب محبت بیشتر، دائما بر آن ویژگی خود تأکید می کند.

الگوی خوبی برای کودک تان باشید. فرصت های مناسب برای آموزش تواضع به کودک تدارک ببینید. کودک شما به رفتارتان در برخورد با دیگران بسیار دقت می کند. اینکه شما با نگهبان ساختمان خوش و بش می کنید، هنگام رانندگی به دیگران راه می دهید، با خانواده های مختلف از سطح های اجتماعی اقتصادی مختلف برخورد یکسان دارید و... توجه کودک شما را جلب می کند.

خدا را برای او بزرگ کنید: بزرگی خداوند و اینکه او دهنده همه خوبی ها و بخشنده نعمت هاست و سپاسگزاری از او را را برای کودک تان شرح دهید. کودکی که این موضوع را در موقعیت های خوب و با روش های بازی و سرگرمی درک کرده باشد، همیشه خودش و نعمت های وجودیش را در عین تحسین، هدیه خداوند می داند و به آنها مغرور نمی شود.

چه پدر و مادرهایی کودکان خودشیفته تربیت می کنند؟

والدینی که بیش از ظرفیت کودک از او توقع دارند و استعدادهای واقعی او را نمی شناسند.
مادر و پدری که بیش از اندازه فرزند خود را تحسین می کنند و فراتر از رفتار وی، او را ستایش می کنند یا اینکه دائما او را شخصی خاص و متفاوت با دیگران خطاب می کنند.
آن دسته از والدینی که نسبت به کودک بی توجه و بی مهرند و کودک ناچار است برای جبران کاستی توجه، خودش را بیش از حد تحسین کند.
همچنین والدینی که بسیار آسان گیر یا بسیار مستبد هستند.

.

منبع :