آکاایران: مجموعه: رفتار از کودکی تا نوجوانی

 

آکاایران: علت ریسه رفتن در کودکان چیست؟

 


,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
علت ریسه رفتن در کودکان چیست؟


,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
آیا در موقع ریسه رفتن ممکن است قسمتی از بدن کودک دچار لرز و انقباضات مکرر ( همانند تشنج ) شود؟

 

- بله . درحدود یک سوم موارد چند انقباض ولرز خفیف در دست ، پا یا عضلات صورت ( نظیر فک یا لب ها ) رخ می دهد و به سرعت نیز برطرف می شود و هیچ مسئله ای را به وجود نمی آورد ، اما درصورت وجود چنین حالتی برای اطمینان خاطر از عدم وجود صرع ، بهتر است به پزشک مراجعه شود . گاهی نیز کودک برای مدت کمتر از یک دقیقه بی حال وگیج ومنگ می شود .

 

 

,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
درایجاد این حالت آیا ارث دخالت دارد ؟


- بله. دیده شده است که در حدود 23% موارد سابقه چنین حالتی درافراد خانواده کودک مبتلا وجود دارد .

 

 

,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
ریسه رفتن چه ویژگیهایی دارد ؟


- خصوصیات و ویژگیهای ریسه رفتن عبارتنداز:


- این حالت درحدود4% کودکان درسنین کمتر از 6تا 8 ماهگی اتفاق می افتد (75% موارد) و به ندرت ممکن است قبل از6 ماهگی یا پس از 6 سالگی اتفاق بیفتد.


- همیشه درموقع بیداری اتفاق می افتد.


- تقریبا همیشه کمتر ازیک دقیقه طول می کشد و خود به خود فاقد هیچ اقدامی بر طرف می شود.


- ممکن است روزی یکبار تا ماهی یکباراتفاق افتد.

 


,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
آیا ریسه رفتن باعث صدمات و اختلالات عصبی می شود؟


- خیر. تقریبا هیچگاه دراثر ریسه رفتن صدمه ای به مغز نمی رسد و در آینده نیز هیچ مشکل جسمی یا روحی برجای نمی گذارد .

 


,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
ریسه رفتن تاچند سالگی باقی می ماند؟


- دراکثر موارد پس از سن 3 سالگی از بین می رود و در حدود % بیماران تا سن 5 الی 6 سالگی به طور کامل بهبود یافته ودیگر دچار حملات نمی شوند و سایر کودکان نیز به مرور زمان بهبود می یابند.

 


,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
آیا ریسه رفتن نیاز به درمان خاصی دارد؟


- در اکثر موارد خیر. اگر دفعات ریسه رفتن بیش از یکبار در روز باشد و یا بیش از یکدقیقه طول بکشد ، اغلب با تجویز یک داوری آنتی کولینرژیک توسط پزشک بهبود یافته و یا دفعات و مدت آن کاهش می یابد . البته رفتار والدین در برخورد با چنین حالتی نیز در بدتر یا بهتر شدن آن بی تاثیر نیست . در سایرموارد نیاز به هیچ نوع درمان خاصی نیست.

 ,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
درموقع ریسه رفتن، والدین چه نکاتی را باید رعایت کنند ؟


- برخورد مناسب والدین با چنین ناراحتی در اکثر موارد باعث بهبودی سریع حمله و حتی کاهش دفعات حمله می شود ، لذا به والدین توصیه می شود نکات زیر را رعایت کنند :


- درموقع حمله خونسردی خود را حفظ کرده و فاقد آنکه کودک متوجه اضطراب ونگرانی شما شود او را دراز کرده و یک پارچه مرطوب ( سرد ) روی پیشانی او بگذارید.


- هرگزاقدام به باز کردن دهان کودک و یا گذاشتن چیزی داخل دهان او نکنید .


- برخی از والدین به اشتباه جهت اتمام حمله و نفس کشیدن ، شانه ها یا سر کودک را گرفته و شدیدا تکان می دهند . جدا از این کار خود داری کنید .


- نیازی به تنفس مصنوعی یا ماساژ قلبی نیست .


- طوری رفتار نکنید که کودک برای رسیدن به مقاصد واهداف خود از این حربه وشیوه استفاده کند .

 

,کودکان, رفتار های کودکان, علت ریسه رفتن در کودکان چیست
درحالات زیر کودک را بلا فاصله به اولین مرکز درمانی برسانید :


الف - اگرکودک بیش از یک دقیقه نفس نکشد .

 

ب - اگر اختلال هوشیاری پس از حمله بیش از یک دقیقه طول بکشد.

 

 .

منبع :