آکاایران: دلایل اضطراب در کودکان

این متن نگاهی کلی دارد به علل گوناگون اضطراب در کودکان و تاکید می کند که تا حد بسیار زیادی این دلایل از اختیار و کنترل ما خارج است.

بخش خانواده ایرانی تبیان

آکاایران: دلایل اضطراب در کودکان

همه ی والدین، ساعاتی از وقت خودشان را با نگرانی و حیرت درباره ی آنچه سبب اضطراب کودکشان شده است ، سپری می کنند. بسیاری از والدین این سوال دردناک را از خودشان می کنند که آیا به نحوی این اضطراب را از دوران کودکی از طریق رفتار خودشان یا انتقال ژنتیکی به فرزندانشان منتقل کرده اند؟ مسئله ی دوم آسان تر مورد ملاحظه قرار می گیرد. همان طور که خواهیم دید، ارتباط ژنتیکی مؤثری در اختلال های اضطرابی وجود دارد، ولی همان طور که می دانیم، ژن ها با نسل آینده همان کاری را انجام می دهند که بر روی نسل گذشته انجام داده اند. در این خصوص ما حق انتخاب نداریم. ساختار ژنتیکی بد را به خوب گره می زند و به ما کمک می کند ماهیت زیست شناختی اضطراب را درک کنیم، چنان که کمک می کند والدین و بچه ها فاقد اینکه یکدیگر را مقصر بدانند، مشکل را کنترل کنند. ما هرگز بچه های خود را بابت ابتلایشان به آسم یا دیابت سرزنش نمی کنیم، یا خودمان را به دلیل انتقال این بیماری ها از راه ژنتیک و همچنین اختلال های اضطرابی مورد سرزنش قرار نمی دهیم.

اضطراب مانند جنبه های دیگر بچه، نتیجه ی الحاق تأثیرات متعدد است. هیچ کس یک مورد را مصداق همه ی موارد نمی داند. “سرپرستی بد والدین” سبب این گونه مشکلات نیست، همین طور سرپرستی خوب والدین به تنهایی مشکل را برطرف نمی کند. اگر شما می خواهید تغییراتی به وجود آورید، مشکلات فرزندتان ممکن است شما را به تغییری نوین تحریک کند، ولی درک کنید که این کار صرفا به روند تغییر کمک می کند و دلیلی برای اینکه چرا اصولاً مشکلی وجود دارد، به حساب نمی آید. در حقیقت آنچه شیوه های عجیب سرپرستی والدین به نظر می رسد، سازگاری با ترس بچه است و اغلب پیامد داشتن بچه ای مضطرب، نه علت آن.

ماهیت؟ تربیت؟ درک ما از علل اضطراب در کودکان ناشی از احساس کنش متقابل علل متعدد است. این عوامل عبارت اند از: ۱ـ ژنتیک و زیست شناختی مغز، ۲ـ خلق و خو، ۳ـ شیوه ی سرپرستی والدین، ۴ـ عوامل محیطی شامل وقلیع آسیب زا. این گونه عوامل هم تأثیرات حساس کننده دارد و هم تأثیرات خنثی کننده.

.

منبع :