آکاایران: بچه های استرس

آکاایران: خانه: «اگر صبح دیر از خواب بیدار شوی، منتظرت نمی مانم و از صبحانه خبری نیست، مجبوری خودت تنهایی بروی مدرسه»، «وقتی از مدرسه آمدی، زود مشق هاتو بنویس...

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :