آکاایران: کم نیستند کودکانی که نیمه شب با ترس بیدار می شوند و حتی تا چندین روز تأثیر این ترس بر رفتار آنها مشخص است. تقریبا همه بچه ها هرچند وقت یکبار خواب های ترسناک یا ناراحت کننده می بینند ولی در سنینی که بچه ها اغلب ترس از تاریکی دارند تعداد کابوس ها بسیار بیشتر می شود.

اندی هرت روانشناس مرکز درمانی ایندیانا دراین باره می گوید: هیچ راه قطعی برای جلوگیری از این وضعیت برای کودکان موجود نیست. ولی والدین می توانند شب ها محیطی آرام برای خواب فرزندانشان فراهم آورند. در این صورت حتی اگر بچه ها بازهم کابوس ببینند با کمی صحبت کردن والدین، آرامش خود را سریع تر به دست می آورند.

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :