آکاایران: کودک شما انسانی مستقل است و احساسات خاصّ خودش را دارد. اجازه دهید احساس های خود را نشان دهد و حرف های خود را بزند. شما نیز به حرف های او گوش دهید. برای اینکه بداند شما با دقّت به حرف هایش توجّه کرده اید، آنها را برایش بازگو کنید.

با کودکان خود یکدل و صمیمی باشید. در این صورت آنان در آینده افرادی مهربان و عاقل خواهند بود و می توانند با دیگران درست ارتباط برقرار کنند.

کودک خود را به سبب کارهای خوبی که انجام می دهد، تشویق کنید. گاهی والدین از ترس اینکه مبادا فرزندانشان خودخواه و لوس بار بیایند از تشویق آنان خودداری می کنند، در صورتی که این طرز فکر، غلط است. کودکان دوست دارند که روش انجام دادن صحیح کارها را یاد بگیرند و والدین با تشویق به موقع می توانند آنان را در این زمینه راهنمایی کنند.

به کودکانتان بگویید، آنان را همان طور که هستند دوست دارند. آنان را در آغوش بگیرید و بدانید که کودکان بیشتر به نحوه ی سخن گفتن شما توجّه می کنند تا به کلمه هایی که به زبان می آورید؛ پس با احترام و مهربانی سخن بگویید.
هنگام تنبیه کودک، صفت هایی ناخوشایند و زشت به او نسبت ندهید. برای مثال، به جای اینکه بگویید: تو واقعاً نادان هستی، بگویید: از کاری که کردی خوشم نیامد.

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :