آکاایران: همین امر باعث می شود کیفیت خواب در این کودکان پایین بیاید و روی فعالیت های روزانه آنها اثر بگذارد. به همین خاطر لازم است که دندان قروچه ارزیابی و پیگیری شود.

یکی از راه های کمکی این است که به کودکان کمک کنیم تا روز کم استرسی را بگذرانند .باید بدانیم که حمایت عاطفی از کودکان می تواند شدت بروز دندان قروچه را کم کند. اقدام دیگری که می توان انجام داد، این است که توجه کنیم کودک قبل از خواب، فعالیت های پرهیجان انجام ندهد. باید قبل از خواب، لحظات آرامی را برای کودک فراهم کرد تا او با آرامش بیشتر به خواب رود.

در بعضی موارد، والدین، کودکان دندان قروچه ای خود را نزد روان پزشک می آورند. در این موارد ما معمولا بررسی می کنیم آیا علت دندان قروچه کودک، اضطراب است یا نه. در بعضی موارد که کودک مشکل پرخاشگری یا لجبازی دارد و علایم، بیرونی هستند، والدین اطلاعات خوبی به ما می دهند و ما با آنها صحبت می کنیم اما در بعضی موارد مثل اضطراب یا ترس، شاید والدین اطلاع چندانی از موضوع نداشته باشند بنابراین بهتر است با خود کودک صحبت کنیم. با توجه به سن کودک، می توان در مورد نگرانی هایش صحبت کرد. معمولا سوالات مستقیم پرسیده نمی شوند بلکه در قالب یک نقاشی یا داستان یا بازی با او صحبت می کنیم تا ریشه اصلی اضطراب او را بیابیم. در مواردی که اضطراب شدید وجود داشته باشد، تجویز داروهای ضداضطراب ضروری است.

اما در بعضی موارد یک رفتار مانند دندان قروچه تبدیل به رفتاری عادتی می شود که دیگر دارو، راه حل نیست و باید رفتاردرمانی انجام شود.

روان پزشک اطفال

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :