آکاایران: افسردگی کودکی در کودکان چیست؟

آکاایران: کودک افسرده فاقد انرژی لازم است و احساس خستگی می کند. از لحاظ ظاهر نیز رنگی پریده دارد. تمرکز حواس او پایین می آید؛ چنانچه قادر به توجه کردن و تمرکز داشتن نیست و خود را فردی بی ارزش و بی کفایت احساس می کند. افکار مربوط به مرگ هم در او بروز می کند. فکر خودکشی (البته فاقد طرح و نقشه معین) نیز در بعضی کودکان افسرده دیده می شود.کودکان افسرده به خاطر پایین بودن سطح توجه تمرکز، اغلب قادر به درس خواندن نیستند.

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :