آکاایران: خشم مهار نشده و پرخاشگری کودکان در ترس آن ها ریشه دارد

آکاایران: مثلا خانمی بعد از نگرانی فراوان به علت دیرآمدن همسرش با آمدن او به جای این که بگوید نگران همسرش شده یا از تنهایی ترسیده، به او پرخاش می کند و خشم شدیدی را نشان می دهد. او در واقع یاد نگرفته است که ترس خود را ابراز کند و یا ترس را نشانه ضعف خود می داند.


برگرفته از: روزنامه اطلاعات (www.ettelaat.com)
گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع : persianpersia.com