سلام دوستای خوبم
امروز یک کاردستی سبد جوجه با لیوان یک بار  مصرف درست می کنیم


 خوب در این کاردستی ما به  لیوان یک بار مصرف نیاز داریم


اگر  می خواد جوجه  زرد باشد پس لیوان رو هم زرد کنید


سعی کنید لیوانتون کاغذی باشه که زود خراب نشه

 

 کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف

 حالا دو تا چشم متحرک می ذاریم . اگر خواستید می تونید چشم خودتون درست کنید

 

کاردستی جوجه

 حالا نوک جوجه رو می چسبونیم

 

 خلاقیت کودک

 اینم از پاهای جوجه

 

 کاردستی برای کودکان

 پاهای جوجه رو مثل شکل زیر وصل می کنیم

 

 آموزش کاردستی جوجه

 حالا بال های جوجه

 

 آموزش کاردستی کودکان

 بال های جوجه رو هم مثل شکل وصل می کنیم

 

 کاردستی کودکان

 حالا یک دسته برای جوجه می ذاریم که سبد بشه


شما می تونید این دسته رو نذارید و به عنوان جامدادی یا هر چیزی استفاده کنید

 

 طریقه ساخت کاردستی جوجه

 اینم از جوجه نهایی

 

 کاردستی جوجه با لیوان یک بار مصرف