برترین ها: کودک وقتی از مرحله نوزادی خارج می شود به خواب کمتری نیاز دارد. اما باید بدانید چقدر کمتر! همه کودکان با هم فرق دارند. برخی به خواب بیشتر و برخی به خواب کمتر نیاز دارند. اما به طور عمومی و کلی، میزان خواب کودک در سن های متفاوت، مشخص است.سن

خواب شب

خواب روز

میانگین خواب در یک شبانه روز

2 ساله

10 تا 12 ساعت

1 تا 3 ساعت (یک چرت)

13 ساعت

3 ساله

9 تا 12 ساعت

1 تا 3 ساعت (یک چرت)

12 تا 13 ساعت

4 ساله

9 تا 12 ساعت

0 تا 2.5 ساعت (یک یا هیچ چرت)

11 تا 12 ساعت

5 ساله

8 تا 11 ساعت

0 تا 2.5 ساعت (یک یا هیچ چرت)

10 تا 11 ساعت

6 ساله

10 تا 11 ساعت

هیچ

10 تا 11 ساعت

7 ساله

10 تا 11 ساعت

هیچ

10 تا 11 ساعت

8 ساله

10 تا 11 ساعت

هیچ

10 تا 11 ساعت

نکته: ساعت کلی خواب کودکان بیشتر از این نمی شود زیرا کودکی که در طول روز بیش از این میزان می خوابد هنگام شب از خوابش کم می شود. ظهر اگر زیاد بخوابد شب دیرتر و کمتر می خوابد و برعکس.


این را به خاطر داشته باشید بیشتر کودکان به خواب زیادی نیاز دارند. حتی شاید بیشتر از آنچه والدین آنها اجازه می دهند. اگر کودکی خواب کمی دارد یا ظهر ها چرت نمی زند یا شب ها قبل از ساعت 10 نمی خوابد، باید بدانید بدن او به خواب زیادی نیاز ندارد. چنین کودکانی اصولا فقط خواب دارند و هنگام خوابیدن رفتارهای عصبی و پرتکاپو از خود نشان می دهند.

اگر کودک دچار فقر خواب است باید این سوال ها را از خود بپرسید:

•    آیا کودک من اصولا در ماشین می خوابد؟
•    آیا من مجبور هستم صبح ها او را از خواب بیدار کنم؟
•    آیا در طول روز بداخلاق، عصبی، پرخاشگر و عصبی است؟

اگر پاسخ شما به هر کدام از این سوال ها، بله است باید بدانید او کمتر از آنچه بدن او نیاز دارد می خوابد. برای تغییر این الگو، باید الگوی خوابی درستی برای او تعیین کنید. به طور مثال، زمان بندی مشخصی برای خواب او تعریف کنید.

کودک پیش دبستانی یا اول و دوم دبستان به 11 تا 12 ساعت خواب در طول شب نیاز دارد. این میزان با بزرگ تر شدن او کمتر می شود و مثلا هنگامی که به سن نوجوانی برسد به 9 تا 10 ساعت خواب نیاز خواهد داشت.