برترین ها: کودکان می توانند با کمک والدین خود برای خودشان تِل یا هدبند درست کنند. روند کار بسیار آسان است و نتیجه نهایی برای دختربچه یا دختران نوجوان قابل استفاده است. تلی که در اینجا آموزش می دهیم گل چین‌دار است.

وسایل موردنیاز

• نمد پشمی
• قیچی
• کاغذ و مداد
• ماژیک
• نوار چسب و چسب حرارتی
• دکمه تزئینی
• الگوی یک گل شش برگروی کاغذ طرح گل شش برگ را ترسیم کنید و با قیچی آن را برش دهید. این طرح را می توانید خودتان بکشید یا از اینترنت دانلود و چاپ کنید. با کمک ماژیک طرح گل را روی نمد پشمی بکشید و برش دهید. 5 تکه از این الگو را نیاز داریم. این جنس پارچه را در فروشگاه های لوازم آشپزخانه هم می توانید پیدا کنید. این نمدها به عنوان پارچه آشپزخانه در رنگ های متنوع فروخته می شوند.

,آموزش ساخت تِل خوشگل برای دختران ساخت تِل,تِل,هدبند,رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک


تا کردن گلبرگ ها

یکی از گلبرگ ها را برای استفاده به عنوان پایه کنار بگذارید. هر کدام 4 گلبرگ باقی مانده را به چهار قسمت تا کنید تا یکی از گلبرگ های گل چین‌دار را تشکیل بدهند.

,آموزش ساخت تِل خوشگل برای دختران ساخت تِل,تِل,هدبند,رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک


چسباندن گلبرگ ها

یکی از گلبرگ هایی که چهارلا تا شده است را در یک دست بگیرید و با دست دیگر مقداری چسب داغ روی گلبرگ پایه (که قبلا کنار گذاشته بودیم) بریزید و گلبرگ تاشده را روی چسب قرار دهید. همین کار را با سه گلبرگ دیگر تکرار کنید. باید قسمت تا شده گلبرگ ها روی مرکز گل قرار بگیرند. نتیجه کار شبیه برگ شبدری چهار برگچه ای است. تا زمانی که هنوز چسب داغ است، با کمک انگشت شست و اشاره چهار گوشه گل را به هم فشار دهید تا محکم شوند. پس از خشک شدن چسب، با دست گلبرگ ها را باز کنید و شکل چین‌دار به آن ببخشید. 

تزئین با دکمه

با کمک چسب حرارتی در مرکز گل نقطه ای بگذارید و دکمه تزئینی را روی آن قرار دهید. دکمه هایی که سوراخ دارند را می توانید پس از خشک شدن چسب با نخ و سوزن به محل مورد نظر بدوزید.

,آموزش ساخت تِل خوشگل برای دختران ساخت تِل,تِل,هدبند,رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک


چسباندن گل به تِل

یک دایره کوچک تر از گل از روی پارچه نمدی برش دهید. دایره را در یک دست نگهدارید، چند قطره چسب داغ روی قسمتی از تل که می خواهید گل داشته باشد بریزید. دایره را روی آن قرار دهید. سپس دوباره قطره ای چسب حرارتی زیر همان محل روی تل بریزید و لبه های دایره را روی تل برگردانید و محکم کنید. سپس با چسب حرارتی گل را روی پارچه نمدی وصل کنید. فشار دهید تا خشک شود.

,آموزش ساخت تِل خوشگل برای دختران ساخت تِل,تِل,هدبند,رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک


اکنون یک هدبند گل دار در اختیار دارید.