نی نی سایت: هر چند که حافظه و هوش با هم متفاوتند ولی بالا بودن حافظه به تواناییهای هوش کمک می کند. حافظه با آموزش به خوبی تقویت می شود.

یکی از روش های تقویت حافظه استفاده از آن است.به طور مثال به عکس ها، ویترین مغازه ها و... نگاه کنید و سپس چشم خود را بسته و سعی کنید همه چیز را به خاطر بیاورید.روشهایی وجود دارد که باعث می شود از حافظه به شکل خوبی استفاده شود. این روشها را می توانید در بین کتابهای تقویت حافظه بدست آورید. این روش ها را تمرین کنید و آنها را به کار ببرید سپس آنها را به کودک خود یاد دهید.

یکی از روش ها در این قسمت بیان می شود این روش را به خوبی تمرین کنید و نتیجه ی خوب آن را ببینید. این کار باعث می شود تا نسبت به تمرین سایر روشها، انگیزه ی لازم را بدست آورید. این روش را روش درخت می نامیم.

ابتدا سعی کنید کلمات زیر را همراه با شماره ی آن حفظ کنید.

1- درخت

2- دوچرخه

3- چراغ راهنما

4- صندلی

5- دستکش

6- مکعب

7- هفت تیر

8- نردبان

9- پیپ

10- کامیون

11- فوتبال

12- ساعت

13- سبزه

14- ماه

15- گلابی

16- کامپیوتر

17- پنیر

18- طلا

19- مینی بوس

20- سیگار

اکنون به ارتباط هر عدد با کلمه فکر کنید.

درخت خشکیده مانند عدد یک می باشد.

دوچرخه دارای دو چرخ است.

چراغ راهنما سه چراغ دارد.

صندلی چهار پایه دارد.

دستکش دارای پنج انگشت است.

مکعب شش ضلع دارد.

هفت تیر دارای هفت عدد تیر است.

عدد 9 را وارانه کنید شبیه یک پمپ می شود.

کامیون 10 تن را در نظر بگیرید.

فوتبال 11 بازیکن دارد.

ساعت دارای 12 ساعت است.

روز سیزدهم مردم به میان سبزه می روند.

ماه شب چهارده کامل است.

در عدد 15 یک را به پنج بچسبانید، شبیه گلابی می شود.

16 یکی از اعداد مبنای کامپیوتر می باشد.

پنیر در قوطی های 17 کیلویی قرار دارد.

طلای 18 عیار را به خاطر بیاورید.

مینی بوس،گنجایش 19 سرنشین را دارد.

در هر پاکت، 20 سیگار وجود دارد.

اکنون ببینید که حفظ کردن این کلمات با توجه به ارتباط آنها با اعداد چه قدر آسان می شود.

این 20 کلمه را چندین بار مرور کنید و آنها را خوب به خاطر بسپارید. اکنون وقتی می خواهید چند کلمه را حفظ کنید آنها را به شکلی به این 20 کلمه ربط دهید. به این شکل می توانید به راحتی کلمه را همراه با شمارۀ آن حفظ کنید.

به طور مثال می خواهید این کلمات را حفظ نمائید.

1= کتاب 2=ماست 3=عینک

فکر می کنید که درختی مشغول خواندن کتاب است.

در هر حال دوچرخه سواری هستید که ناگهان به یک ظرف ماست برخورد می کنید و ماست به تمام دوچرخه ریخته می شود.

چراغ راهنمایی را در نظر بگیرید که می خواهد عینکی به چشم بزند ولی عینک دو شیشه دارد و چراغ راهنمایی سه چشم دارد و او پیوسته عینک را جابجا می کند.

اکنون وقتی می خواهید کلمات را به خاطر بیاورید. وقتی یک را در نظر گرفتید درخت را از قبل به خاطر دارید و حالا می بینید که درخت است و یادتان می آید که شماره ی یک کتاب بود.وقتی شمارۀ دو را در نظر بگیرید دوچرخه را از قبل به یاد دارید و حالا به خاطر می آورید که با دوچرخه به ظرف ماست خورده اید و یادتان می آید که شماره ی دو ماست بود. وقتی شماره ی سه را در نظر می گیرید چراغ راهنمایی را از قبل به یاد دارید و حالا می بینید که با عینک خود مشغول است و به یاد می آورید که شماره ی سه عینک بود.

روشهای زیادی برای حفظ چیزهای مختلف، کلمات نامفهوم، کلمات عجیب، ترجمه ی لغات و... وجود دارد که یادگیری این روشها کمک زیادی به حافظه می کند. می توانید از کتاب تقویت حافظه ی کوین ترودا که همراه نوار به شکل ترجمه شده موجود است استفاده کنید. کلاسهای تقویت حافظه، فنون مطالعه و... هم مفید می باشند.

یکی دیگر از راههای قوی کردن حافظه حفظ کردن شعر و حفظ کردن قرآن می باشد. از همان ابتدای زندگی کودک را با حفظ آیات قرآن آشنا کنید.برای این کار می توانید از نوارهای مخصوص خردسالان استفاده نمائید. همچنین شعرهایی متناسب با سن کودک به او بیاموزید تا آنها را حفظ کند.