نیمی از رشد هوشی کودکان در بازه بین بارداری مادر تا ۴ سالگی اتفاق می‌افتد. عده‌ای از روان‌شناسان معتقدند نگاه کردن مستقیم پدر و مادر در چشمان کودک تاثیر قابل توجهی در شکل‌گیری هوش او دارد. به گزارش برترین ها نیره حاجی علیان با توضیح هوش از دیدگاه دیوید وکسلر، روان‌شناس آمریکایی آن را به معنای ظرفیت کلی یک شخص برای منطقی فکر کردن و برخورد موثر با محیط می‌داند و معتقد است هوش در واقع توانایی یادگیری و کاربرد مهارت‌های لازم برای سازگاری با نیازهای جامعه و فرهنگ است. او می‌گوید: «نگاه کردن به چشمان کودک نقش مهمی در رشد هوش کودک دارد و در صورتی که والدین تا ۶ هفتگی کودک تا فاصله ۵/17سانتی‌متری به طور مستقیم به چشمان کودک نگاه کنند ارتباط مغزی کودک بهتر شکل می‌گیرد و تبدیل به الگوهای تشخیصی می‌شود و کودک با این نگاه‌ها می‌تواند چیزهایی که در اطراف او وجود دارد را تشخیص بدهد.» او اضافه می‌کند: « بخشی از هوش وراثتی است و پایه هوش در افراد ثابت است ولی هوش افراد کاملا تثبیت شده نیست. روان‌شناسان هوش را دارای چند بعد می‌دانند. نگاه کردن در چشمان کودک بیش از هر چیز هوش منطقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» این روان‌شناس معتقد است چون هنگام تماشای تلویزیون مانند نگاه چشم در چشم رابطه دوطرفه ایجاد نمی‌شود، تلویزیون تماشا کردن از این لحاظ کمک چندانی به کودک نمی‌کند.

اختصاصی مجله اینترنتی برترین ها Bartarinha.ir