اگر خواهان دیدن موفقیت و امنییت فرزندتان هستید بهتر است این راه و رو ش ها را به کار بگیرید و از هیچ گونه محبتی به وی دریغ نکنید.

ربابه غفار تبریزی متخصص روان شناسی  با اشاره به برنامه ریزی برای رفاه فرزندان و ضرورت فرزند پروری اظهار کرد: پدر و مادرها در ابتدا باید نیازهای روحی فرزندان خود را از جمله احساس امنیت و محبت را ایجاد کنند و استعداد های فرزندان خود را باز بشناسند و شیوه های مختلف معاشرت اجتماعی را به فرزندان یاد دهند.
وی گفت: فرزند پروری به معنای اتخاذ شیوه های مختلف جهت آماده سازی فرزندان برای مواجهه با چالش های فردی و خانوادگی و اجتماعی به منظور دست یابی به رفاه فردی است.
غفار تبریزی تأکید کرد: خانواده ها آرزوهای خودشان را به فرزندان شان تحمیل نکنند، آن ها را با سایر همسالان خود مقایسه نکنند، شرایط پرورش استعدادهای فرزندان را فراهم کنند و در نهایت علایق فرزندان را بشناسند و در صورت موفقیت فرزندان آن ها را به ادامه کار تشویق کنند.
وی افزود: فراگیری مهارت های اجتماعی از جمله معاشرت های اجتماعی با فرهنگ های مختلف خانواده ها شرایطی را برای فرزند فراهم می کند که بتواند در شرایط مختلف رفتارهای درست را از خود نشان دهد و در برخورد با مسایل و مشکلات اجتماعی بتواند به خانواده خود اعتماد کند و این مشکلات را بازگو کند و برای رفع آن ها از والدین خود کمک بگیرد.
باشگاه خبرنگاران

منبع : hidoctor.ir