معیار های انتخاب مدرسه مناسب چیست؟ هر خانواده از الگوهای خاص ذهنی و رفتاری خود پیروی می کند.

این پرسشی است که سالها از طرف والدین مطرح می شود و نشانگر نگرانی بسیاری از خانواده هاست.این سوال را اینگونه مطرح کنیم: معیار های انتخاب مدرسه مناسب چیست؟

هر خانواده از الگوهای خاص ذهنی و رفتاری خود پیروی می کند بنابراین اشاره به مدرسه یا مدرسه های خاص بیهوده بوده و این انتخاب باید براساس ایده آل های خانواده و کودک انجام پذیرد. و اما چگونگی این معیارها! فضای فیزیکی مناسب از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک مدرسه است.

این فضا از مساحت کلاس و حیاط گرفته تا وجود کتابخانه، آزمایشگاه، سالن ورزشی مناسب و سالن غذا خوری را در بر می گیرد. کادر مدرسه، در مورد کودکان مخصوصاً سنین پیش از دبستان کادر مدرسه می بایست علاوه بر مجرب بودن مدیر و معلم از روحیه و لطافت خاصی نیزبهره مند باشند. که شما در برخورد و آشنایی با کادر مدرسه می توانید تا حدودی آن را جویا شوید. دیدار معلم فرزندتان و گفتگو با وی نیز در این انتخاب بسیار کمک کننده است.

یادتان باشد اثرات روانی و رفتاری معلم در سالهای مدرسه ماندگارترین بخش این اثر می باشد. و به عقیده من والدین به جای تأکید بیش از حد بر مفاهیم آموزشی می بایست به رفتار آموزشی کادر توجه خاص نمایند و در انتخاب مدرسه مد نظر قرار دهند. معیار های بعدی ما می تواند هماهنگی بین ایده آل های ما و الگو های مدرسه، هماهنگی ساختارهای فرهنگی خانواده های کودکان ثبت نام شده در مدرسه، جمعیت کلاس که معمولاً در مدرسه های کم جمعیت شرایط بهتری برای کودکان مقدور می باشد، فاصله مناسب خانه تا مدرسه، استفاده از تکنولوژی مناسب را در نظر گرفت.

در یک جمع بندی می توان گفت همه چیز در زندگی نسبی است بنابراین در این زمینه نمی بایست وسواس خاصی نشان داد. کودکان مثبت اندیش که در خانواده های توانا و مهربان زندگی می کنند می توانند و باید قدرت سازگاری با محیط جدید آموزشی را تجربه کنند.سعی کنید به کودکان این اطمینان خاطر را بدهید که جای مناسبی را انتخاب کرده اید تا کودکان نیز با احساس بهتری این محیط جدید را تجربه کنند.

منبع : hidoctor.ir