دروغگویی در کودکان از چه سنی بروز می کند و چه عواملی در ایجاد آن و تشویق کودک به گفتن آن تاثیرگذارند!

معصومه حسن نژاد در رابطه با دروغگویی کودکان اظهار کرد: دروغگویی ممکن است به علت تقلید از والدین یا دیگران صورت گیرد.
وی افزود: به عنوان مثال پدری که مقروض است به کودک خودمی گوید، هرکس آمد یا تلفن کرد بگویید پدرم به مسافرت رفته است در این حالت کودک دروغگویی را نوعی نفع شخصی می داند و به تقلید از والدین خود به دروغگویی می پردازد.
حسن نژاد تاکید کرد: خوشبختانه چون کودکان در این سنین وابستگی کامل به والدین خود دارند، آنها می توانند با سعی و تدابیر عاقلانه، دروغ پردازی فرزندان را به حداقل ممکن برسانند.
وی گفت: دفاع از خود و بمنظور رهایی از مجازات در زمانی که بیشتر از توانایی جسمی و روانی کودک انتظار می رود از دیگر علت های دروغ گویی در کودکان است.
به گفته وی، کودک برای پنهان کردن خطاهایی که مرتکب شده یا حتی خجالت از بیان آنها به دروغگویی می پردازد این نوع دروغگویی با شدت تنبیه و مجازات رابطه مستقیم دارد.
حسن نژاد اضافه کرد: به عنوان مثال کودکی که لیوانی را شکسته یا غذایی خورده به علت ترس از تنبیه اظهار بی اطلاعی می کند.
وی گفت: گاهی دروغگویی به علت جلب محبت، تحسین، ترساندن دیگران یا بخاطر نسبت دادن محاسن یا قدرت و شایستگی قابل تمجید به خود یا والدین است که این حالت جنبه گزاف گویی دارد و در کودکانی محروم از محبت یا دارای احساس حقارت دیده می شود.
وی خاطر نشان کرد: این قبیل دروغ گویی کودکان به نوعی مکانیسم دفاعی تبدیل شده که برای ارضای شخص مورد استفاده قرار می گیرد و در بزرگسالی نیز با افزایش احساس حقارت، شدت دروغگویی و خیال پردازی افزایش می یابد.
حسن نژاد افزود: دروغگویی در کودکان ممکن است جنبه انتقام جویی داشته باشد مثلا کودکی شیشه ای را می شکند و به علت حسادت آن را به خواهر کوچکترش نسبت می دهد.
وی ادامه داد: در این میان عده ای از کودکان هدف معینی از دروغگویی ندارند بلکه بر اثر عادت و تربیت غلط دروغ می گویند کودکانی که دارای والدین بی قرار، عصبانی و مستبد هستند بیشتر دروغ می گویند.
به گفته وی، عدم پیشگیری از دروغ در کودکی می تواند باعث بروز دروغگویی مرضی در نوجوانی شود که با اختلال شخصیت نمایشی همراه بوده و این حالت به نحوی شدید است که نوجوان با دروغ نه تنها دیگران را فریب می دهد بلکه خود نیز فریب دروغ های خود را خورده و به ساختن شخصیت جعلی از خود می پردازد.
حسن نژاد از والدین خواست که با رفتار مناسب و راست گویی و همچنین پرهیز از خشونت و پرخاش رفتار نامناسب کودک دروغگو را اصلاح کنند.

 

ایرنا

منبع : hidoctor.ir