آیا نوزادان و اطفال زیر یک ساله نیاز به خرید اسباب بازی دارند و لازم است که برای آنان اسباب بازی تهیه کنیم؟

این اصول راهنما را برای انتخاب اسباب بازی برای کودکان تا یک سال رعایت کنید:

– به دنبال اسباب بازی هایی باشید که به کودک در مورد تصاویر، صداها و لمس بیاموزد.

– از اسباب بازی /strong> های محکم و با رنگ درخشان استفاده کنید- به خصوص آنهایی که از خود صدا در می آورند.

اسباب بازی هایی را انتخاب کنید که هنگامی که کودک آنها را در دهان می گذارد و گاز می گیرد، خطری برای او ایجاد نکند.

– از اسباب بازی /strong> هایی که دارای بخش های کوچکی مانند دکمه یا چشم هستند، که وقتی جدا شوند، قابل بلعیده شدن هستند- یا اسباب بازی هایی دارای سیم هستند، اجتناب کنید.

کودک فردا

 

منبع : hidoctor.ir