آزار و اذیت جنسی بدترین اتفاقی است که می تواند در حافظه هر کودکی ثبت شود و این شاید یکی از بزرگترین ترس های هر پدر و مادری باشد که فرزندش، مورد کودک آزاری قرار بگیرد. اما توضیح دادن این مسائل به زبان بچگانه واقعا دشوار است و خیلی از والدین نمی دانند چطور باید اصول مراقبت از خود را به فرزندشان آموزش دهند تا از دست درازی دیگران در امان بماند.

اگر شما هم جزو این دسته از والدین هستید، بد نیست این راهکارها را بخوانید و به فرزندتان آموزش دهید:
مالکیت بدن: به فرزندتان بیاموزید که صاحب تمام بدن خود است و کسی حق ندارد بدون رضایت او و والدین اش، بدنش را لمس کند. به او بگویید حتی اقوام و آشناها هم حق ندارند به بعضی از بخش های بدن او دست بزنند و فقط مادر مجاز است برای حمام کردن و شستشوی او، تمام بدنش را ببیند.

مهارت «نه» گفتن: به فرزند خود بیاموزید که در برخی موارد نباید به حرف بزرگترها گوش دهد. وقتی تشخیص داد از کاری خوشش نمی آید، باید بتواند «نه» بگوید. به او بگویید اگر حس کرد کسی طوری به بدن او دست می زند یا او را می بوسد که او خوشش نمی آید، از او دور شود و بگوید نه. نمی خواهم به من دست بزنی.
کمک بگیر: کودک باید در مواقعی که گیر می افتد، توانایی کمک گرفتن داشته باشد. باید به کودک خود آموزش دهید که در چنین مواردی از دوستان یا اطرافیان کمک بگیرد. داد بزند و فرار کند و به سرعت موضوع را به مسئولان مدرسه، پدر و مادر یا پلیس بگوید.

راستگویی و راز دار نبودن: فرزندتان باید اطمینان پیدا کند که شما همیشه از او حمایت می کنید تا بتواند مشکلاتش را به شما بگوید و از شما کمک بگیرد. به او بگویید لازم نیست همیشه رازدار باشد و باید هر موردی را پیش شما تعریف کند. بگویید رازداری میان مادر/پدر و فرزند معنا ندارد و او باید همه مشکلات و اتفاقات را با شما درمیان بگذارد. یادتان باشد بیشتر افرادی که کودک آزاری می کنند، به کودک می گویند بوسیدن یا تماس بدنی بین ما، رازی است که غیر از ما دو نفر کسی نباید آن را بفهمد.

صحبت نکردن با غریبه ها: به کودکتان یاد بدهید که به هیچ وجه با یک بزرگتر چه آشنا باشد و چه غریبه نباید تنها بماند. نباید با غریبه ها جایی برود یا از آنها هدیه یا خوراکی بگیرد.

خودتان هم مراقب باشید و هیچ گاه فرزندتان را تنها با یک بزرگتر در اتاق نگذارید. حتی اگر آن بزرگتر آشنایی باشد که شما به او اعتماد دارید. بخش زیادی از کودک آزاری ها از سوی نزدیکان، اقوام و آشنایان کودک صورت می گیرد.

روزنامه ایران

منبع : hidoctor.ir