ماندن در خانه: آسان یا مشکل
 

آیا خانه‌دار بودن آسان است ؟

پاسخ کوتاه یک "نه" قطعی ست. در خانه ماندن میتواند رضایت‌بخش، ارزش‌مند، جالب و حتی سرگرم‌کننده باشد، ولی قطعا به سادگی قدم زدن در پارک نیست.