آکاایران: اثر شیر مادر بر ضریب هوشی نوزاد

آکاایران: شیر مادر محققان این مراکز با بررسی سالیانه ی ضریب هوشی کودکان مورد مطالعه که برخی از آنها با شیر مادر و برخی با شیر خشک تغذیه شده بودند اعلام کردند که گرچه در تعیین ضریب هوش عوامل ارثی و محیطی بسیاری دخیل هستند اما ضریب هوشی بچه هایی که از شیر مادر تغذیه می […]

شیر مادر

محققان این مراکز با بررسی سالیانه ی ضریب هوشی کودکان مورد مطالعه که برخی از آنها با
شیر مادر و برخی با شیر خشک تغذیه شده بودند اعلام کردند که گرچه در تعیین ضریب هوش عوامل ارثی
و محیطی بسیاری دخیل هستند اما ضریب هوشی بچه هایی که از شیر مادر تغذیه می کنند به طور
متوسط ۶ واحد بیشتر از بچه هایی است که با شیر خشک تغذیه می شوند.

هنوز معلوم نیست چه عاملی در شیر مادر وجود دارد که توجیه کننده ی چنین یافته ای باشد.محققان می گویند
احتمالا اسید های چرب اشباع نشده با زنجیره ی طولانی که در شیر مادر به مقدار فراوان وجود دارند مسئول
این امر هستند.
این اسید ه مستقیما در تکامل سلول های عصبی مغز دخالت دارند و کمبود آنها در شیر خشک ممکن است
بر نوزادانی که با این ماده تغذیه می شوند تاثیر منفی بگذارد.

تبیان

.

منبع : persianv.com