آکاایران: چگونه هوش کودکان را تقویت کنیم ؟

آکاایران: نتیجه اکثر تحقیقات به این باور منجر شده که برخلاف پندارهای قدیمی هوش ذاتی و ارثی نیست.اگرچه ارث تاثیر زیادی بر آن دارد ولی شدیدا” متاثر از شرایط محیطی است و لذا هر قدر محیط زندگانی کودک غنی تر ، سالم تر و آگاهانه تر باشد هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل تر خواهد […]
نتیجه اکثر تحقیقات به این باور منجر شده که برخلاف پندارهای قدیمی هوش ذاتی و ارثی نیست.
اگرچه ارث تاثیر زیادی بر آن دارد ولی شدیدا” متاثر از شرایط محیطی است و لذا هر قدر محیط زندگانی
کودک غنی تر ، سالم تر و آگاهانه تر باشد هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل تر خواهد شد
.
نکته اینجاست که هرگاه اعتماد بر ذاتی بودن هوش نیز داشته باشیم می توانیم بگوئیم که محیطی غنی و پربار
باعث می گردد تا امکان بالفعل درآمدن هوش بالقوه افزایش یابد .
با فراهم آوردن امکانات مناسب و مطلوب می توان سرعت رشد ذهنی کودک را افزایش داد .
بلوم دریافت که برحسب مطالعات انجام شده تا سن ۱۷ سالگی ، حدود ۵۰% از رشد هوشی بین زمان تولد
تا ۴ سالگی می باشد و حدود ۳۰% بین ۴ تا ۸ سالگی و ۲۰% باقیمانده ۸ تا ۱۷ سالگی
شکل می گیرد .
محققان معتقدند در اثر زندگی کردن در یک محیط تربیتی غنی خصوصا” در سالهای نخست زندگی کورتکس مغزی رشد می
کند ، شیارهای آن عمیق تر می گردد و وزنش افزایش می یابد و قسمتی از این افزایش مغز به
علت افزایش سلولهای گلیا و قطر رگهایی است که خون را به کورتکس می برد .
مغز تقویت شده دارای میزان بیشتری از آنزیم حافظه ساز است که در نتیجه زندگی در محیط غنی تربیتی و
با امکانات فراگیری گسترده فراهم آمده است .
پس نتیجه می گیریم که رشد ذهنی کودکان نیاز به محیط ترییتی و آموزشی غنی دارد و باید محیطی را
آماده کنیم تا کودکان به آموزش مهارتهای فکری بپردازند .
آشنایی با مفاهیم یکی از اصولی ترین و ابتدایی ترین مهارتهای فکری است که کودک در طول زندگی خود بدست
می آورد .
شناخت مفاهیم باعث خواهد شد تا کودک با استفاده از آن مفاهیم آماده پیشرفت به سمت بالاتر مهارتهای فکری گردد
و از این طریق بتواند خود را برای زندگی اجتماعی آینده و ایجاد ارتباط با سایر افراد از طریق کاربرد
واژه ها و سمبلهای مشترک آماده نماید .
مثلا” کودکان اگر بخواهند مقداری ریاضی یاد بگیرند و در آینده در گوشه ای از جامعه خدمتی ارائه دهند ناچار
هستند با این سه حوزه آشنا بشوند .
تجربه عدد ، تجربه فضا ، تجربه کمیت ، قبل از اینکه مفاهیم ، عدد ، فضا و کمیت در
سالهای مختلف دبستان تدریس بشود لازم است بچه ها این مفاهیم را به صورت تجربی تجربه کرده باشند و موفقیتها
در دوره های بعدی منوط به تجربه در این سه حوزه است .
رشد ذهنی کودک براساس مراحل خاص تکامل می یابد .
توجه به طی این مراحل و زمان آن در آموزش کودکان مهم است .
.

منبع : persianv.com