آکاایران: در اینجا آموزش نقاشی کشیدن هشت پا یا همون اختاپوس رو به شما یاد خواهیم داد.

یک دایره بزرگ برای سرش می کشیم

 

یک دایره کوچک هم برای اینکه پاها رو  از اون نقطه متمرکز کنیم می کشیم

 

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

حالا هشت خط منحنی به عنوان هشت تا پا مثل شکل زیر می کشیم

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

 

حالا چشم هشت پا رو می کشیم

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

چشم دیگه اون رو هم می کشیم

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

حالا سرش رو کامل می کنیم

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

حالا بدن و پاهای هشت پا رو شروع می کنیم به کشیدن

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

پاها و منحنی های بدن رو مثل شکل زیر می کشیم

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

هشت پا بعد از کشیدن پاها به شکل زیر میشه

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

حالا زیر پاهای هشت پا رو می کشیم خط های نازک و دایره های کوچک

براش دهان هم می ذاریم. هشت پای کارتونی ما اماده هست و باید رنگ آمیزی بشه

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

حالا هشت پا و اختاپوش کارتونی رو رنگ آمیزی می کنیم

 

آموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکاآموزش تصویری نقاشی کشیدن به کودک – هشت پا -آکا

 

 

 

 

 

 

.

منبع :