آکاایران:  

قابل توجه شما عزیزان میتوانید به راحتی خودتون با قیمت کم و تزیین و رنگ دلخواه اون رو بسازید . هم اینکه نوزاد در کنار مادر هست در مواقع نیاز و هم اینکه مستقیما توی تخت خودتون نیست .

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

اساس کار یکی هست فقط ظاهرشون عوض میشه .

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

آموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکاآموزش تصویری ساخت تخت خواب ویژه نوزاد -آکا

 

.

منبع :