آکاایران: شعر کودکانه ( زنگ قرآن )

آکاایران: زنگ، زنگ قرآن بود

زنگ با خدا بودن

از خدا شنیدن حرف

پاک و باصفا بودن

آمد و معلم گفت:

«مرضیه! بخوان»، خواندم

ابتدای قرآن را،

در ادامه اش ماندم

ابتدای قرآن «حمد»

سوره ای که مشهور است

سوره ای که ما حفظیم

سوره ای که چون نور است

بعد «حمد» و «بسم الله…»

«ذالک الکتاب» آمد

سخت شد برای من

خواندمش ولیکن بد

بچه ها که خندیدند

حال من گرفت اما

دل زدم به دریا و

کردم آن زمان غوغا

بعد هم معلم گفت:

«آفرین » و خندیدم

بیست داد در دفتر

من یواشکی دیدم!

 
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

.

منبع :