آکاایران:  

زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد

 

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا
 

خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

   ۸5% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند


                                     

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس استزرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

از دست دادن تنها ۱٪ از اب بدن موجب تشنگی میشوددانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

  ۷۵٪ جرم اتمفسردر ۱۰ کیلومتر ضخامت پائین جو قرار گرفته است
بر هر سانتی متر از سطح زمین ۱۰۵ کیلو گرم هوا وجود دارد

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

  تغییر فاصله زمین و خورشید تاثیری بر دما ندارد بلکه زوایه تابش خورشید موثر است

تبخیر از سطح خاک عمده ترین منبع هدررفت آب بصورت تبخیر در ایران است.

به ازای هر ۱ ٪ افزایش نمک محلول در آب ۱ ٪ از شدت تبخیر کاسته می شود

اگر تمام یخهای قطبی ذوب شوند آب دریاها ۱۴ متر بالا می آید.

ارتفاع تبخیر در ایران ۲ متر و ارتفاع متوسط بارندگی ۲۴ سانت است

 


 
دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا
رشد کودک در بهار بیشتر است

اعصابی که در بدن شما وجود دارند به اندازه فاصله زمین تا ماه است

در یک سانتی متر از پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ وجود دارد


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکادانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟ -آکا

                 حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند

 
 
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

.

منبع :