آکاایران: ماهی گُلی مغرور و دوستان مهربانش – قسمت دوم

آکاایران: قسمت دوم :
سه ماهی در آب شروع به حرکت کردند.آب دریا سردتر از آب تنگ بود به همین علت آنها تند تند شروع به شنا کردند. یکی از ماهی ها به بقیه گفت:
– من فکر می کنم که بهتر است هر سه نفر ما در کنار هم شنا کنیم چون ما هنوز با این محیط بزرگ آشنا نیستیم تا اگر اتفاقی افتاد بتوانیم به هم کمک کنیم.
سه ماهی که تلاش می کردند در کنار هم بمانند،هر چه جلوتر می رفتند؛ ماهی‌های بیشتری را می دیدند.
ماهی ها با تعجب به اطراف نگاه می کردند. دیدن چهره های متفاوت ماهی ها آنها را شگفت زده کرده بود. آنها تا آن زمان این همه ماهی را یکجا ندیده بودند.
بعد از مدتی شنا کردن آنها کنار یک مرجان به استراحت پرداختند. ماهی دم ‌بلند به بقیه گفت: …
– شما هم آن ماهی قرمز خالخالی را دیدید که چه دم زیبایی داشت؟!
دو ماهی دیگر سرشان را به علامت تأیید تکان دادند.یکی از دو ماهی این بار گفت:
– ما فکر می کردیم که از تمام ماهی ها زیباتر هستیم ولی حالا که به اینجا آمده ایم متوجه شده‌ایم که ماهی های زیاد دیگری هم وجود دارند که از ما زیباتر هستند.
ماهی سوم به دو دوستش گفت:
– اما به نظر من شما هنوز هم اشتباه می کنید. ما باید متوجه شویم که هر ماهی یک ویژگی و خصوصیت مخصوص به خودش را دارد و مهم این است که در هر حالت و شرایطی که قرار داریم، دیگران را همانطور که هستند ببینیم و فکر نکنیم که ما بر دیگران برتری داریم.
ماهی دم دراز لبخندی زد و گفت:
– تو درست می گویی. من در اینجا متوجه شدم که ماهی های دیگر از من قوی تر و زیباتر هستند.
در حالی ‌که من خودم را در برابر شما که دم کوتاهی داشتید، مقایسه می کردم، ولی حالا متوجه شدم که دم من هم در برابر خیلی از ماهی ها کوتاه است و من چقدر اشتباه می کردم.
هر سه ماهی شروع به خندیدن کردند.
آنها متوجه شده بودند که تنها دوستی و مهربانی است که می تواند آنها را در کنار یکدیگر نگه دارد و هر کدام از آنها ویژگی و خصوصیتی دارند که زیباست.
 
 
.

منبع :