آکاایران: مجموعه: خلاقیت در کودکان

 امروز با همدیگه عروس دریایی درست می کنیم

 

آکاایران: کاردستی عروس دریایی

   خوب یک کاسه آش یک بار مصرف بر می داریم و وسط اون رو سوراخ می کنیم

 

 آموزش کاردستی بقه کودکان

 حالا هر رنگی که دوست داریم با گواش رنگ می کنیم

 

 کاردستی کودکان

  

 آموزش کاردستی

 حالا از سوراخ یک نخ رد می کنیم بیرون

 کاردستی

 به این طرف سوراخ یک گیره می زنیم و یا اینگه اونو گره می کنیم که در نیاد

 

 عروس دریایی

 حالا 8  تا تیکه با کاغذ رنگی یا ربان مثل شکل می بریم

کاردستی عروس دریایی -آکاکاردستی عروس دریایی

حالا دونه دونه مثل شکل به کاسه وصل می کنیم

 کاردستی برای کودکان

همه رو می چسبونیم تا مثل شکل زیر بشه

 سرگرمی کودکان

 حالا از نخ آویزون می کنیم


 

 آموزش کاردستی بقه کودکان

 می تونیم براش چشم متحرک هم بذاریم و یا خودمون بکشیم

 کاردستی کودکان

 حالا نخ رو به یک نی آویزون می کنیم مثل شکل 

 آموزش کاردستی

کاردستی عروس دریایی ما آماده شد

 

 کاردستی

 


.

منبع :