آکاایران: مجموعه: خلاقیت در کودکان

آموزش کاردستی گل

 

آکاایران: آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان

 

وسایل مورد نیاز
4 مربع 7.5 * 7.5 سانتی متری
1 مربع 5 * 5 سانتی متری
ساقه 3.5 * 15 سانتی متری 
 برگ 6 * 4.5 سانتی متری

 

 کاردستی گل کاغذی

  آموزش کاردستی گل آفتابگردان

 

ابتدا مربع های بزرگ را به صورت بادبرنی تا بزنید.

 

 آموزش کاردستی

 ساخت کاردستی گل آفتابگردان

 

سپس هر قسمت را مجدا از وسط تا بزنید.

 

 آموزش کاردستی گل

 آمورش مرحله به مرحله کاردستی گل آفتابگردان

 

لبه های تا شده را به هم بچسبانید.

  

آموزش کاردستی گل آفتابگردان به کودکان -آکاکاردستی گل

 گل آفتابگردان

  

 کاردستی گل کاغذی

 کاردستی گل آفتابگردان

 

حالا چهار مربع تا شده را کنار هم قرار دهید و آن ها را بچسبانید.

   

 آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی گل آفتابگردان برای کودکان

 

اکنون باید ساقه و برگ های آفتابگردان را آماده کنیم.

 آموزش کاردستی گل کاغذی

کاردستی گل آفتابگردان با مقوا

 

بعد از اینکه برگ ها را آماده کردیم آن ها روی یک قاب مقوایی بچسبانید.

 کاردستی گل کاغذی

آموزش کاردستی به کودکان

 

قاب آفتابگردان شما آماده است..آن را میتوانید به دوستانتان هدیه بدهید

 آموزش کاردستی

 


.

منبع :