آکاایران: آموزش ساخت کاردستی ساده طوطی + تصویر

آکاایران: این کاردستی دلپذیر و ساده با اشکال هندسی و مواد اولیه ساده ساخته می شود. از این کاردستی برای حروف الفبا یا آموزش اشکال هندسی نیم دایره، مستطیل و دایره به بچه ها می توانید استفاده کنید.

فوم / یا کاغذ رنگی / یا مقوای رنگی
پر
چسب مایع
مداد
خط کش
چسب مایع

ابتدا شکل های هندسی زیر را شامل:
دایره: دو عدد / کوچک
نیم دایره: دو عدد / بزرگ
مستطیل کشیده : یک عدد
با مداد روی فوم ( مقوا یا کاغذ رنگی) ترسیم کنید.

سپس دور آن را قیچی کنید.

آموزش ساخت کاردستی ساده طوطی + تصویرآموزش ساخت کاردستی ساده طوطی + تصویر

 در مرحله بعد ابتدا مستطیل را برای بدن پرنده در نظر گرفته و به ترتیب اجزای بدن شامل بال های پرنده و سر را اضافه کنید.

اگر می خواهید بال پرنده متحرک باشد آن را با یک پونز بجسبانید و طرف دیگرش را با یک تکه پاک کن محکم کنید.

برای چشم پرنده می توانید با سوراخ کن یک سوراخ اضافه کنید و یا چشم عروسکی بچسبانید.

دست آخر پر های پرنده را بچسبانید.

آموزش ساخت کاردستی ساده طوطی + تصویرآموزش ساخت کاردستی ساده طوطی + تصویر

 کاردستی کودکانه و ساده طوطی شما آماده است.
 

.

منبع : taknaz.ir