آکاآپ: امروزه چراغ راهنمایی به عنوان ابزار اصلی کنترل و مدیریت تقاطع‌های به شمار می‌رود. چراغ راهنمایی یک نماد راهنمایی و رانندگی است که در تقاطع جاده‌ها، پیاده‌روها، محل ورود و خروج عابرین پیاده نصب می‌شود و جریان آمد و رفت را کنترل می‌کند. چراغ راهنمایی یکی از مهم ترین آموزش هایی است که در مهدکودک ها به کودکان آموزش داده میشود.

نقاشی کردن سبب فعالیت همزمان دو نیم کره مغز می‌گردد و این موضوع تاثیر مثبت زیادی بر روی افزایش خلاقیت و هوش کودکان دارد. با نقاشی کردن مستمر، عضلات چشم و دست کودکان تقویت گشته و هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد. این امر باعث بهبود عملکرد او در یادگیری نوشتن می‌گردد.در این مقاله از مجموعه مقالات آکا,ابتدا یک شعر زیبا و کودکانه برای آموزش چرا راهنمایی و رانندگی آماده کرده ایم سپس در انتهای مقاله , انواع نقاشی‌های کودکانه چراغ راهنمایی را  که در یادگیری هر چه سریعتر به کودکان کمک میکند گردآوری کرده ایم . با ما همراه باشید.

آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی

 

  ***آموزش چراغ راهنمایی به کودکان به شعر و نقاشی***

 

سه رنگ زیبا آن                         خیلی تماشا داره
وقتی که قرمز میشه                    حرکت نکن بچه جان
چونکه ماشین می رسه                 با سرعت  فراوان
وقتی که زرده چراغ                        برولب خیابان
به چپ و راست نگاه کن                 تا نشوی پشیمان
وقتی که سبزه چراغ                     راحت و آسوده باش
از روی خط سفید                         راه برو یواش یواش

آموزش چراغ راهنمایی به کودکان


آموزش چراغ راهنمایی کودکانه

چراغ راهنماییم
کنار این خیابونم
توی خیابون شما 
سال های سال مهمونم
چشمای من سبز و زرد و فرمزه
گوشای من پر از صدای های و هوی
صدای بوق و ترمزه
وقتی که قرمزم به تو میگم ایست
که حالا نوبتت نیست
سبز که میشم به رنگ سبز برگها    
حالا میگم بفرما     
موقع ایست ماشینا یواش برو یواش بیا

 

آموزش چراغ راهنمایی پیش دبستانی


ماشین سواری چه اسون      بشین و برو خراسون
وقتی ماشین میرونی      یک چیز باید بدونی
چراغ راهنمایی      اگر دیدی یه جایی
سرخ که شد راه نیست      ایست کن ایست ایست
سبز که شد راه داد      خدا به همراهت باد

****************************************************

وقت پلیس بازی شده      چه خوبه و چه عالیه
تو خونه با هم میسازیم      خیابون خیالی
مامان توی بازی ما      چراغ میشه برامون
خودم میشم راننده و      حیاط میشه خیابون
پلیس راهنماییمون      بابا میشه همیشه
هرکسی اشتباه کنه      فوری جریمه میشه
اما چراغ بازیمون      یک کمی خنده داره
گوجه چراغ قرمزه      چراغ سبز خیاره

آموزش چراغ راهنمایی به کودکان پیش دبستانی

رنگ قرمز:
من رنگ قرمز هستم                             که اون بالا نشستم
وقتی منو می بینه                                ایست می کنیم نمی ره
هر ماشینی که این جاست                         اگر نایستد خطاست
رنگ زرد:
من احتیاطم                                             ببین چه با نشاطم
من دوست قرمز هستم                                     که این وسط نشستم
چشم که روشن می شه                                  از سرعتم کم می شه
رنگ سبز:
من رنگ سبز اینجا                                           که این پایین نشستم
وقتی که روشن می شم                                  زودزود همه رد می شن
تا خیلی خوب و راحت                                       برن خونه سلامت
 

آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی به کودکان


دویدم و دویدم                              سر چهار راه رسیدم
سه تا چراغ رو دیدم                        یکی رنگش سرخ بود
یکی رنگش زرد بود                         یکی رنگش سبز بود
از قرمزش ترسیدم                          از ترس به خود لرزیدم
زردش که شد نمایان                       رفتم لب خیابان
چراغ سبز و دیدم                           بی اختیار خندیدم
آی خنده خنده خنده                        آهسته تر راننده

 

 

« نقاشی کودکانه چراغ راهنمایی »

رنگ آمیزی چراغ راهنمایی و رانندگی


« نقاشی چراغ راهنمایی و رانندگی »

آموزش چراغ راهنمایی با رنگ آمیزی


« نقاشی چراغ راهنمایی و رانندگی برای کودکان »

نقاشی آموزش چراغ راهنمایی


« نقاشی چراغ راهنمایی کودکانه »

شعر آموزش چراغ راهنمایی


« نقاشی کودکانه چراغ راهنمایی برای رنگ آمیزی »

آموزش چراغ راهنمایی با شعر


« نقاشی کودکانه چراغ راهنمایی عابر پیاده »

آموزش چراغ راهنمایی با نقاشی


« آموزش نقاشی چراغ راهنمایی رانندگی فانتزی »

آموزش چراغ راهنمایی برای کودکان


« نقاشی ساده چراغ راهنمایی »

آموزش چراغ راهنمایی برای پیش دبستانی


« نقاشی رنگ های چراغ راهنما »

آموزش چراغ راهنمایی رانندگی


« نقاشی چراغ راهنما پیاده رو»

آموزش چراغ راهنمایی برای کودکان

« نقاشی چراغ راهنما و خیابان »

آموزش چراغ راهنمایی


« نقاشی چراغ راهنمایی کودکانه »

آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی


« نقاشی چراغ راهنمایی و عبور از خیابان »

آموزش چراغ راهنمایی به کودکان


« نقاشی چراغ راهنمایی و اردک برای رنگ آمیزی »

آموزش چراغ راهنمایی کودکانه


« نقاشی چراغ راهنمایی کارتونی »

آموزش چراغ راهنمایی پیش دبستانی


« نقاشی کارتونی چراغ راهنمایی و عبور از خیابان »

آموزش چراغ راهنمایی به کودکان پیش دبستانی


« نقاشی چراغ راهنمایی و ترافیک »

آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی به کودکان


« نقاشی استفاده از چراغ راهنمایی »

رنگ آمیزی چراغ راهنمایی و رانندگی

« عکس نقاشی چراغ راهنمایی »

آموزش چراغ راهنمایی با رنگ آمیزی


« نقاشی کودکانه از چراغ راهنمایی و ماشین »

نقاشی آموزش چراغ راهنمایی


« نقاشی کارتونی درباره چراغ راهنمایی »

شعر آموزش چراغ راهنمایی


« نقاشی چراغ راهنمایی و خیابان کودکانه »

آموزش چراغ راهنمایی با شعر


« نقاشی چراغ راهنما کودکانه »

آموزش چراغ راهنمایی با نقاشی